Kalastuksenhoitomaksu koko kalenterivuodelle on 45 euroa, seitsemälle vuorokaudelle 15 euroa ja yhdelle vuorokaudelle kuusi euroa.

Kalastuslain (79 §) mukaan jokaisen 18–64-vuotiaan, joka kalastaa muuten kuin onkimalla, pilkkimällä tai litkaamalla silakkaa, on suoritettava kalastonhoitomaksu.

Jos haluaa kalastaa usealla vavalla tai vaikkapa pyydyksellä, tarvitaan lisäksi vesialueen omistajan lupa.

Vuosittain kalastonhoitomaksuista kertyy kalojen ja kalavesien hyväksi yhteensä noin 9 miljoonaa euroa.

Kalastonhoitomaksuista kertyvillä varoilla edistetään kalastuksen kestävyyttä, rahoitetaan neuvontapalveluja ja kalastuksenvalvontaa, opastetaan nuoria vastuullisiksi kalastajiksi, parannetaan kalojen elinympäristöjä sekä tehdään paljon muutakin kalavesien kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Kalastonhoitomaksun vuodelle 2020 voi ostaa Metsähallituksen Eräluvat.fi-verkkokaupasta, palvelunumerosta 020 69 2424 tai Metsähallituksen luontokeskuksista sekä R-kioskeilta.