Retkikompassin kokeilujakso on parhaillaan käynnissä Evolla ja Ruunaalla ja jatkuu 10. joulukuuta 2019 saakka. Palvelu löytyy osoitteesta retkikompassi.fi.

Maksuttoman palvelun käyttäjät voivat lisää kohteisiin tai vapaasti kartalle omia luontohavaintojaan, palautteitaan tai tunnelmiaan sekä keskustella muiden käyttäjien kanssa. Metsähallitus toivoo monipuolista osallistumista ja suoraa palautetta palvelusta.

Pilottikäytössä oleva palvelu on suunniteltu niin, että sitä on helppo käyttää mobiililaitteella paikan päällä maastossa.

Käyttäjät kehittämässä palvelua

Käyttäjien kommenteilla ja palautteella on iso merkitys lopputuloksen suhteen.

– Retkikompassi-palvelun muoto rakennetaan hankkeen aikana eli sitä ei ole lyöty lukkoon etukäteen, Metsähallitus Kiinteistökehityksen kehityspäällikkö Jere Rauhala kertoo.

– Haluamme kuulla millaisen palvelun käyttäjät haluaisivat ja mitä mieltä he ovat palvelusta ja sen ominaisuuksista. Käyttäjät pääsevät siis itse vahvasti vaikuttamaan siihen, millainen palvelusta tulee, Rauhala jatkaa.

Pilottivaiheen jälkeen Metsähallitus tekee saatujen kokemusten ja palautteen perusteella johtopäätöksiä palvelun muodosta ja ominaisuuksista. Rauhalan mukaan palvelua voidaan halutessa laajentaa muille retkeilyalueille nopeasti sen jälkeen. Käytännössä puhutaan ensi vuoden kevätkaudesta.

Kaksisuuntaisuus tärkeää

Metsähallituksen tavoitteena on luoda Retkikompassista helppokäyttöinen väylä, jossa paikkatietoa hyödyntämällä pääsee esimerkiksi kertomaan havainnoista, kysymään ja antamaan palautetta sekä kehitysideoita, pitämään yhteyttä Metsähallituksen väkeen sekä alueen palveluntarjoajiin ja yrittäjiin, ja tarvittaessa varoittamaan esimerkiksi keliolosuhteista tai vaarasta.

Rauhala painottaa palvelun kaksisuuntaisuutta. Tietojen ja kokemusten on tarkoitus kulkea sekä käyttäjiltä Metsähallitukselle että toisin päin ja myös eri käyttäjien välillä.

Retkikompassia ovat Metsähallituksen ja palvelun käyttäjien kanssa kehittämässä Suomen Partiolaiset, Suomen Latu ja Erä-lehden avustajanakin tunnettu retkinikkari Joppe Ranta.