Suoraa kuvaa veden alta välittävä kamera on asennettu Etelä-Karjalan Rautjärven Hiitolanjokeen, joka virtaa Suomesta Laatokkaan. Hiitolanjoesta vain latvat ovat Suomen puolelle, suurin osa joesta virtaa Venäjällä.

Luontoliveä joen kaloista voi katsoa verkossa.

WWF on sijoittanut kameran paikkaan, johon kalat saattavat kutea. WWF:n johtavan sisävesiasiantuntijan Elina Erkkilän mukaan parhaassa tapauksessa katsojat voivat päästä todistamaan uhanalaisen järvilohen lisääntymistä.

WWF on toteuttanut Hiitolanjoen kalakameran yhdessä Rautjärven kunnan ja paikallisten vapaaehtoisten kanssa.

Kalakamera on osa WWF:n Luontolive-palvelua, jossa voi katsoa suoria lähetyksiä suomalaisesta luonnosta. Tällä hetkellä Luontolivessä voi seurata kalojen lisäksi metsäpeurojen elämää.

Patojen purku auttaa kaloja

WWF painottaa sitä, että Hiitolanjoella on Suomen puolella vain vähän alueita, joissa järvilohen ja taimenen kutu onnistuu. Kaikki lisääntymisalueet sijaitsevat kalojen vaelluksen katkaisevan Kangaskosken padon alapuolella vain muutamia satoja metrejä Venäjän rajalta.

Järvilohen ja taimenen tilanteen odotetaan paranevan lähivuosina huomattavasti, kun joen Suomen puolella olevat padot puretaan. Tarkoitus on, että padot puretaan vuoteen 2023 mennessä.