Ilmatieteen laitoksen tutkimuksessa tarkasteltiin Euroopan ja Pohjois-Atlantin alueen tuuli-ilmaston odotettavissa olevia muutoksia 21 ilmastonmuutosmallin tulosten perusteella.

Tutkittavina olivat niin tuulten keskimääräiset nopeudet, kovimmat tuulet kuin erisuuntaisten tuulten yleisyydet. Keskimääräisten ja kovimpien tuulten voimakkuuksien muutokset olivat varsin pieniä.

– Suomessa tuulet voimistuisivat tämän vuosisadan loppuun mennessä syksyllä muutaman prosentin verran, kun taas muina vuodenaikoina muutokset ovat lähellä nollaa, tutkija Kimmo Ruosteenoja kertoo Ilmatieteen laitoksen syyskuussa julkaisemassa tiedotteessa.

Syysmyrskyissä länsipainotus

Tutkimuksen mukaan ilmastonmuutoksella näyttäisi olevan enemmän vaikutusta vallitsevien tuulten suuntiin kuin tuulten voimakkuuteen.

Tulosten mukaan Suomessa syksyn myrskyt puhaltavat tulevaisuudessa entistä useammin lännen ja lounaan suunnalta. Samalla idästä päin puhaltavat kovat tuulet käyvät harvinaisemmiksi.

Tuulen suuntien muutoksilla on merkitystä muun muassa metsille. Tuoreen hakkuuaukean reunoilla puut ovat herkkiä kaatumaan, ja lännenpuoleisten kovien tuulten yleistyminen saattaa erityisesti aukean itäreunan puuston vaaraan.

Tuuli nostaa merenpintaa

Rakennetuilla alueilla sateet kastelevat entistä useammin talojen lännen- ja etelänpuoleisia seiniä, mikä voi lisätä kosteusvaurioita.

– Mereltä kohti rantaa puhaltava kova tuuli voi nostaa veden pintaa niin paljon, että ranta-alueella koetaan tulvia, Ruosteenoja sanoo tiedotteessa.

– Toisaalta pitkällä aikavälillä tuulivoiman tuotantoedellytykset parantuvat Suomen länsirannikolla, kun navakoita meren suunnalta puhaltavia tuulia esiintyy entistä useammin.

Vertailutulokset