Tutkimuksen mukaan valtaosa eli 62 prosenttia 15–74-vuotiaista oli tehnyt päiväretkiä. Joka kymmenes kertoi olleensa yön yli kestäneellä retkellä.

Nuorimpien vastaajien eli alle 35-vuotiaiden keskuudessa yöpyminen oli yleisempää. Miehet tekivät yön yli retkiä useammin kuin naiset.

Vaeltamassa oli käynyt 6 prosenttia tutkimuksen vastaajista. Vaellukset olivat jonkin verran suositumpia Itä- ja Pohjois-Suomessa asuvien keskuudessa.

– Retkeilyn suosio on näkynyt toimintamme kasvuna ja erityisesti elokuun lopussa järjestetyssä Nuku yö ulkona -kampanjassa, johon osallistui yli 100 000 suomalaista, aikuisliikunnan asiantuntija Saija Suominen sanoo Suomen Ladun tiedotteessa.

Kävellen, pyöräillen ja hiihtäen

Keskimäärin päiväretkiä oli viimeisen vuoden aikana tehty kerran kuukaudessa. Keskiarvoa nostaa kuitenkin se, että joukossa on niitä, jotka kertovat tekevänsä hyvinkin usein päiväretkiä.

Päiväretkien mediaaniluku on 5, mikä Suomisen mukaan kuvaa paremmin tyypillisen retkeilijän vuosittaisten päiväretkien lukumäärää.

Yön yli retkellä tai vaelluksella oli tyypillisesti käyty 2–3 kertaa vuoden aikana.

Kävely oli ylivoimaisesti suosituin liikkumismuoto retkeillessä, kävelystä oli kokemusta käytännössä kaikilla vastanneilla. Kävelyn ohella oli myös pyöräilty (25 %) ja hiihdetty (19 %).

Pyöräily oli jonkin verran yleisempää naisten keskuudessa, hiihto taas oli suositumpaa yli 50-vuotiaiden keskuudessa.

Kiinnostusta retkeilyn aloittamiseen

Suomalaiset suosivat retkeilyä muiden seurassa, tyypillisimmin yhdessä jonkun toisen aikuisen kanssa. Vain joka viides kertoi retkeilevänsä yksin.

Vajaa puolet kertoi retkeilevänsä myös talvella. Talvella retkeily painottuu päiväretkiin.

Yleisin syy siihen, että viimeisen vuoden aikana ei oltu retkeilty oli ajanpuute. Myös retkiseuran, retkeilytaitojen tai sopivien varusteiden puute olivat varsin usein mainittuja syitä.

Ainoastaan kolmannes ei retkeillyt, koska retkeily ei kiinnosta.

Miehillä syy oli kiinnostuksen puute naisia useammin, kun taas naisilla oli miehiä useammin esteenä sopivan seuran tai retkeilytaitojen puute. Sopivan retkiseuran puuttuminen korostui myös iäkkäämpien vastaajien keskuudessa.

Suomen Latu aloittaa ensi vuonna Rakastu retkeilyyn -kurssit, joita jäsenyhdistykset järjestävät ympäri Suomen. Kurssilla pyritään vastaamaan sekä retkeilytaitojen puutteen ratkaisemiseen että retkeilyseuran löytämiseen.

Jos haasteena ei olisi aikapula, sopivan seuran, taitojen tai varusteiden puuttuminen, niin kolme viidestä olisi kiinnostunut retkeilystä. Erityisesti alle 50-vuotiaiden vastaajien joukosta löytyy kiinnostusta retkeilyn aloittamiseen.