Hallitus on päättänyt budjettiriihessään suunnata tukea vaelluskalojen elvyttämishankkeisiin. Vaelluskalavesistöjen ohitusratkaisuja, vaellusesteiden purkua ja lisääntymisalueiden kunnostuksia tuetaan 6 miljoonalla eurolla.

Tukea saavat myös vesilinnuille tärkeiden kosteikkojen perustaminen sekä vieraslajien torjunta. Arvokkaiden lintukosteikkojen kunnostukseen ohjataan 3 miljoonaa euroa.

Vaelluskalojen ja vesilintujen tukeminen on osa luonnon monimuotoisuuden turvaamista.

Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti budjettiriihen tuloksista 17. syyskuuta. Ministeriön tiedotteen mukaan luonnon monimuotoisuus ja kestävä kehitys ovat hallitusohjelman keskiössä.

Metsähallituksen korjausvelkaa puretaan

Kalataloutta tuetaan talousarvioesityksessä eri tavoin. Kotimaisen kalan edistämiseen, kaupallisen kalastuksen vahinkojen vähentämiseen, kalastusmatkailuun ja kalavesien hoitoon ja tutkimukseen esitetään 2,3 miljoonan euron lisärahoitusta.

Hallitus lisää vapaaehtoisen metsien suojeluohjelma Metson rahoitusta metsäluonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Lisärahoituksesta 2 miljoonaa euroa ohjautuu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kautta talousmetsien luonnonhoitohankkeisiin ja määräaikaiseen suojeluun.

Metsähallituksen korjausvelkaa puretaan ja luontomatkailun edellytyksiä vahvistetaan nostamalla Metsähallituksen Luontopalveluiden perusrahoitusta ja kunnostamalla retkeilyalueiden ja kansallispuistojen reitistöä. Retkeilyalueiden reitistöön osoitetaan miljoona euroa.

– Budjettiesitys tukee luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten mahdollisuutta virkistyä luonnossa metsästyksen, kalastuksen ja luonnossa liikkumisen parissa, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo ministeriön tiedotteessa.