Suomen riistakeskus suosittelee kohdentamaan metsästystä runsaslukuisiin sorsalajeihin, kuten sinisorsaan, taviin ja telkkään.

Vesilintujen metsästyskausi saa maan metsästäjäkunnasta liikkelle hieman vajaan kolmasosan eli noin satatuhatta kansalaista osallistuu sorsastukseen.

Elokuun 20. päivästä joulukuun loppuun saa metsästää sinisorsia, taveja, heinätaveja, haapanoita, jouhisorsia, lapasorsia, tukkasotkia, telkkiä, haahkoja ja nokikanoja.

Allin sekä isokoskelon metsästys alkaa 1.9. Merihanhea ja kanadanhanhea on voinut metsästää pelloilta jo elokuun 10. päivästä lähtien ja 20. elokuuta alkaen pyynti on sallittua myös vesialueilla.

Merihanhen metsästys on sallittua vain rannikon maakunnissa. Metsähanhen metsästys alkaa Kaakkois-Suomessa 1. lokakuuta.

Riistakeskuksesta muistutetaan, että metsästää saa ainoastaan varmasti tunnistettuja vesilintuja. Myös muut metsästäjät, luonto ja asutus tulee aina ottaa huomioon.

Vesilintujen lajintunnistusmateriaalia on saatavissa osoitteesta www.riistainfo.fi ja vesilinnustajan eettiset ohjeet on ladattavissa Suomen riistakeskuksen verkkosivuilta.

Vesilintujen metsästyksessä rajoituksia

Maa- ja metsätalousministeriö kielsi tänä vuonna kokonaan haahkan syysaikaisen metsästyksen.

Punasotkan ja tukkakoskelon metsästys on kielletty koko maassa sekä allin metsästys sisämaassa.

Merialueilla allin metsästystä on lisäksi rajoitettu metsästäjäkohtaisella saaliskiintiöllä. Yhden metsästäjän saalis on rajoitettu viiteen alliin päivässä.

Punasotkan lisäksi moni muu rehevillä lintuvesillä viihtyvistä riistavesilinnuista on taantunut.

Suomen pesimäkanta on vähentynyt jouhisorsalla, haapanalla, heinätavilla, punasotkalla, tukkasotkalla ja nokikanalla.

Taantuman pääsyy on tutkimusten mukaan elinympäristöjen tilan heikkeneminen. Vaikka metsästys ei näytä olevan monen sorsalajin taantuman syy, tulee metsästäjien kantaa vastuunsa taantuvien lajien kannanhoidossa, riistakeskus muistuttaa.

Suomen riistakeskus on julkaissut oppaan saaliiksi saatujen vesilintujen iän ja sukupuolen määrittämiseen.

Tarkkaa tietoa saaliista tarvitaan vesilintukantojen hoitoon liittyvässä päätöksenteossa. Metsästäjien lisäksi opas tarjoaa hyödyllistä tietoa lintujen rengastajille sekä kaikille vesilinnuista kiinnostuneille.

Tukkakoskelo: Alan D. Wilson [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Punasotka: Richard Barrett-Small from London, United Kingdom [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Haahka: Arnstein Rønning [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons