Kuiva heinäkuu näkyy jokien virtaamissa, järvien vedenkorkeudessa ja pohjavesien tasossa. Suuressa osassa maata vettä on niukasti sekä maan pinnalla että pohjavesimuodostumissa.

Ajantasainen vesi- ja pohjavesitilanne selviää verkosta SYKEn ja Tulvakeskuksen sivuilta, joista voi myös hakea paikkakohtaista vesitilannetta järven, joen tai kunnan perusteella.

SYKEn mukaan jokien virtaamat ovat varsinkin pohjalaismaakunnissa ja lounaisrannikolla selvästi tavanomaista pienempiä ja maaperä edelleen kuivaa vähäsateisen heinäkuun johdosta. Esimerkiksi Lapuanjoen Liinamaassa ja Pyhäjoen Tolpankoskessa vedenkorkeudet ovat havaintojaksojen ajankohdan alimmissa lukemissa.

Sateet eivät heti näy virtaamissa

Etelä-Suomessa jokien virtaamat ovat ajankohdalle tyypillisissä, pienissä lukemissa. Lounaisrannikolla pienten jokien virtaamat ovat lähellä elokuun alun havaintohistorian pienimpiä arvoja.

Myös Pohjois-Suomessa jokien virtaamat ovat paikoin alle ajankohdan keskimääräisen tason.

Tälle viikolle Etelä- ja Lounais-Suomeen on ennustettu sateita. Toteutuessaan ne eivät kuitenkaan vielä juuri näy vesistöissä maaperän kuivuuden vuoksi. SYKEn arvion mukaan pienissä rannikkojoissa virtaamat voivat hieman kasvaa, jos sateita saadaan.

Useissa suurissa järvissä vähän vettä

Länsi- ja Etelä-Suomesta Pohjois-Savoon ulottuvalla alueella suurten luonnontilaisten järvien pinnat ovat keskimääräistä alempana.

Etenkin Tarjanneveden, Längelmäveden ja Hauhon reitin järvien sekä Keiteleen ja Päijänteen vedenkorkeuksien ennustetaan pysyvän keskimääräistä alempana koko kesän. Myös Saimaan pinta on vähitellen laskenut ajankohdalle tyypillisen korkeuden alapuolelle.

Muualla maassa järvien vedenpinnat ovat lähellä tyypillisiä kesäkorkeuksia.

Syyssateet isossa roolissa pohjavesien suhteen

Pohjavesien pinnat laskevat edelleen, mikä on SYKEn mukaan luontaista syys- ja lokakuun vaihteeseen saakka.

Maankosteuden vajaus on nyt paikoin suuri ja näkyy pohjaveden pinnan korkeuksissa. Kuitenkin vasta loppukesän ja syksyn sateet määrittävät, kuinka alas pohjavesien pinnat laskevat.

Etelä-, Länsi- ja Keski-Suomessa sekä paikoin Pohjois-Savossa pohjavedet ovat pääosin 10–40 cm ajankohdan keskiarvoja alempana. Keskisuurissa ja suurissa pohjavesimuodostumissa poikkeama on paikoin suurempi.

Lumien sulamisesta johtunut pohjaveden pinnan nousu ei korvannut kesän 2018 vähäsateisuutta. Erityisesti suurissa muodostumissa pohjaveden pinta on pääosin alempana kuin samaan aikaan vuonna 2018.

SYKEn tietojen mukaan muualla maassa pohjaveden pinnat ovat lähempänä ajankohdan tavanomaisia lukemia ja pohjoisessa pääosin niiden yläpuolella.