Tuvista Hietalahden ja Aittalahden autiotuvat on jo ehditty kunnostetaa ja työn alla on Montellin maja.

Loppukesästä remonttiryhmä siirtyy Tappurin ja Keimiöjärven autiotuville.

Pallasjärven rannalla sijaitseva Hietalahden autiotupa vaati eniten työtä. Tuvan hirsikehikko oli vielä iskussa, mutta lähes kaikki muu uusittiin.

Aittalahden autiotuvassa, joka sijaitsee myös Pallasjärvellä, uusittiin pintoja ja korjattiin perustuksia. Molemmat tuvat saivat myös uudet kaminat.

Hetta-Pallas-reitin varrella Montellin majalla on käynnissä lattioiden, laverien, oven ja portaiden uusinta. Työ tehdään tällä viikolla.

Kun työt Montellilla ovat valmiit, siirrytään korjaamaan Tappurin autiotuvan kuistia. Viimeisenä vuorossa on Keimiöjärven päivätupa, jossa uusitaan niin ikään lattia, laverit, ovi ja portaat. Kunnostustyöt tekee ulkopuolinen urakoitsija.

Tuvat ovat pois käytöstä kunnostusten ajan. Aukioloista saa tietoa Luontoon.fi -verkkosivuilta sekä kansallispuiston Facebook-sivuilta.

Metsähallitus muistuttaa retkeilijöitä kohtelemaan paljon nähneitä tupavanhuksia hellästi.

– Ne ovat kaiken huolenpidon arvoisia. Lämmittäkää tulisijoja maltillisesti, jättäkää tuvat siistimpään kuntoon kuin ne olivat teidän tullessanne, älkää jättäkö tupiin mitään sinne kuulumatonta, kuten ylimääräisiä ruokatarvikkeita. Ne houkuttelevat vain myyriä.

Lisätietoa erilaisten tupien säännöistä.