Susia arvioidaan olevan Suomessa nyt parisataa. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen kanta-arvion mukaan susia oli maaliskuussa 2019 kaiken kaikkiaan 185–205.

Määrä on noin kymmenen prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2018 maaliskuussa Suomen susikannan kokonaismääräksi Luke arvioi 165–190 sutta.

Luken tuoreen arvion mukaan Suomessa oli 19 kokonaan tai suurimmaksi osaksi Suomen puolella liikkuvaa susilaumaa. Lisäksi Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan molemmin puolin liikkuvia niin sanottuja rajalaumoja oli viisi.

Reviirit muodostavat ison kaaren

Susireviirejä oli yhteensä 47. Susilaumojen lukumäärä on lähes ennallaan vuoteen 2018 verrattuna, mutta kahden suden asuttamia reviirejä oli selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin.

Suomen susireviirit muodostavat maantieteellisesti suuren kaaren, joka kulkee Lounais-Suomesta rannikkoa pitkin pohjoiseen ja kääntyy Pohjois-Pohjanmaalta kohti Kainuuta, Ylä-Savoa ja Pohjois-Karjalaa.

Reviirit näkyvät artikkelin alussa olevassa kuvassa, joka suurenee kuvaa klikkaamalla.

Kanta-arvion mukaan susilaumat jakautuvat nyt edellisvuotta tasaisemmin Itä- ja Länsi-Suomen välillä. Läntisellä kannanhoitoalueella tavattiin 13 laumaa, kun niitä vuotta aiemmin oli 16.

Itäisellä kannanhoitoalueella laumojen määrä kasvoi kahdeksasta yhteentoista. Rajalaumat ovat mukana idän luvuissa.

Susikannan painopiste on siis edelleen lännessä, jonne se on siirtynyt 2000-luvun aikana.

Järvi-Suomessa ei susireviirejä

Reviirikartassa silmiinpistävää on se, että laajat keskisen Suomen alueet ovat tyhjiä. Luken tutkimusprofessori Ilpo Kojolan mukaan ilmiölle ei ole selvää selitystä.

Yksittäisiä nuoria vaeltavia susia kyllä kulkee Keski-Suomessakin, mutta jostain syystä sudet eivät jää muodostamaan reviirejä sinne. Yksi mahdollinen selitys saattaisi olla se, että järvi-Suomessa on kesällä hyvin paljon kesäasutusta, mikä voi tehdä alueesta liian rauhattoman susien kannalta.

Keski-Suomen susien vähyydessä voi olla kyse myös muista tekijöistä kuten alueen maantieteellisistä ominaisuuksista, jotka eivät ehkä jostain syystä suosi sutta.

Vaeltavia susia koko maassa

Vaikka susireviirejä on vain osassa Suomea, susia voi tavata kaikkialla maassa Ahvenanmaata myöten. Syynä ovat vaeltamaan lähtevät nuoret yksilöt.

Vaeltavat sudet lähtevät liikkeelle keväällä, ja keskimäärin vaellusvaihe kestää muutamista viikoista pariin kuukauteen mutta voi olla pidempikin. Sudet asettuvat paikalleen jos ne löytävät kumppanin ja sopivan alueen reviirikseen.

Ennuste kuvaa kannan vaihtelua

Luke tuotti nyt ensimmäistä kertaa kanta-arvion julkistamisen yhteydessä myös vuodenaikaisvaihtelua kuvaavan ennusteen susikannan kehityksestä vuodeksi eteenpäin.

Maaliskuun 2019 jälkeen susikanta kasvaa, sillä pennut syntyvät huhti-toukokuun aikana. Sen jälkeen susikanta alkaa pienentyä kuolleisuuden takia. Susikannan koko vaihtelee paljon vuoden aikana.

Ennustemallin mukaan maaliskuussa 2020 laumojen määrä on 90 prosentin todennäköisyydellä 17–37. Luku sisältää rajalaumat.

Susiennuste 2019–2020 esitellään Luken videolla. Luken animaatio taas kertoo, miten kanta-arvio ja susiennuste syntyvät.

Susiennusteeseen voi tutusta Luke nettisivuilla osoitteessa www.luke.fi/susiennuste