Tukea kohdistettiin muun muassa Heinäveden reitillä Kermassa sijaitsevan Kissankosken jatkokunnostukseen, ja taimenen palauttamiseen Vuoksen vesistöön kuuluvalle Nilsiän reitille.

Rahaa annettiin lisäksi Kalkkistenkosken kalataloudelliseen kunnnostukseen ja  Multian Soutujoen reitin taimenen kutualueiden ennallistamiseen

Tuhannen euron avustuksella Rapala Rahasto palkitsi Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön Hiidenveden -haukitehdashankkeen. Säätelypadon ja kalojen nousu-uoman avulla alueelle perustetaan Suomen ensimmäinen haukien lisääntymisen erityistarpeet huomioiva kosteikko.

Pienempiä, satojen eurojen avustuksia saivat myös kunnostushankkeet Ylläsjärven Vähäjoella, Ullavan Alikylällä sijaitsevalla Ullavajoen Myllykoskella sekä Vantaanjoen latvavesistöön kuuluvalla Keihäsjoella.

Rahallisen tuen lisäksi Rapala Rahasto tukee väline- ja palkintolahjoituksin kaikenlaista toimintaa, joka edistää lasten, nuorten, ikäihmisten ja muiden erityisryhmien mahdollisuutta päästä kokemaan kalastuksen riemua.

Esimerkiksi Suomen 4H-liitto saa rahastolta monivuotista välinetukea, jonka avulla on mahdollista järjestää kalastukseen liittyvää toimintaa paikallisten 4H-yhdistysten lasten ja nuorten kerhoissa eri puolilla maatamme.

Kalastusvälineitä rahasto lahjoittaa tänä vuonna myös Kuparivuoren kouluun Naantaliin ja Tohmajärvelle joustavan perusopetuksen käyttöön.

Rapala Rahaston ovat perustaneet Rapala VMS ja Normark Suomi Oy. Vuonna 2019 rahallisten tukien suuruus vaihteli 300:sta 3000 euroon. Seuraavan kerran tukia haetaan alkuvuodesta 2020.