Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti melontakypäriä. Lopputulos kuulostaa vähemmän mairittelevalta.

Tukesin mukaan kuudesta testatusta kypärästä neljälle annettiin myyntikielto,  joka ei yleensä johtunut kypärän heikkoudesta, vaan ”tyyppitarkastustodistusten ja vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen puuttumisesta”.

Vain yhden kypärän, Palm AP2000 (valmistusvuosi 2014, tuotekoodi CH0004)), iskunvaimennuksessa oli sellaisia puutteita. että jakelija keräsi sen vapaaehtoisesti pois kuluttajilta.

Palm AP2000 ei Tukesin mukaan täyttänyt iskunvaimennuksen osalta melontakypärästandardin iskusuojausvaatimuksia, joten Tukes määräsi sen myyntikieltoon.

Suomen jakelija ei vain poistanut tuotetta myynnistä, vaan järjesti vapaaehtoisesti tuotetta koskevan takaisinvetomenettelyn ja otti myös yhteyttä kypärän ostaneisiin kuluttajiin.

Mikäli Palm AP2000 -kypäriä on vielä käytössä, ne kannattaa palauttaa takaisin ostopaikkaan. Ostostohinta palautetaan takaisin ostajalle.

Puutteita merkinnöissä ja ohjeissa

Tukesin mukaan kaikissa kuudessa testatussa kypärässä oli puutteita merkinnöissä ja käyttöohjeissa. Yhdessäkään kypärässä ei ollut esimerkiksi melontakypärästandardin edellyttämiä merkintöjä ja ohjeita suomeksi ja ruotsiksi.

Vain yhdessä kypärässä käyttöohje oli mukana molemmilla kotimaisilla kielillä.

Tukes testautti RISE Research Institutes of Sweden AB:llä kuusi melontakypärää standardin EN 1385:2012 Melontakypärät mukaan. Melontakypäristä testattiin iskunvaimennus, kiinnityssysteemi ja kelluvuus.

Tukes arvioi merkinnät ja käyttöohjeet. Lisäksi Tukes pyysi jakelijoilta kypärien tyyppitarkastustodistukset ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset.

Lain vaatimat tyyppitarkastustodistukset Tukes sai ajoissa vain kahdesta tuotteesta, mutta kaksi muuta valmistajaa toimitti sen virastolle myöhemmin.

Yksi kypärä oli valmistettu viisi vuotta tyyppitarkastustodistuksen vanhenemisen jälkeen.  Neljästä kypärämallista puuttui vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Myyntiin vain lainmukaisia tuotteita

Tyyppitarkastustodistusten ja vaatimuksenmukaisuusvaatimusten vuoksi myyntikieltoon määrätyt kypärät palaavat takaisin myyntiiin, kun kypärät on saatettu henkilönsuojaimia koskevan lainsäädännön mukaisiksi.

Tukes muistuttaa, että melontakypärät ovat henkilönsuojaimia ja että valmistajat vastaavat henkilönsuojaimen vaatimustenmukaisuuden arvioinnista suunnittelu- ja valmistusvaiheessa.

Melontakypärät ovat luokan II henkilönsuojaimia, joiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osat ovat EU-tyyppitarkastus ja valmistajan tekemä tuotannon valvonta.

Suomessa henkilönsuojaimen merkintöjen ja käyttöohjeiden on oltava suomeksi ja ruotsiksi sekä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on oltava saatavana suomeksi ja ruotsiksi.

Käyttöohjeessa on oltava myös henkilönsuojaimen tyyppitarkastaneen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja nelinumeroinen tunnusnumero.

Henkilönsuojaimia koskevat säännökset muuttuivat, ja uutta EU:n henkilönsuojainasetusta alettiin soveltaa huhtikuussa 2018. Kaikkien markkinoille saatettavien henkilönsuojainten on pitänyt täyttää henkilönsuojainasetuksen vaatimukset 21.4.2019 alkaen.

Testatut melontakypärämallit: 

Hiko Buckaroo H8800
Mystic MK8
NRS Havoc
Palm AP2000
Prijon Surf2002
Sandbox SK564 (Legend Low Rider)