Luonnonvarakeskus (Luke) istuttaa tänä keväänä noin 70 000 meritaimenen ja lohen yksivuotiasta poikasta sekä noin 236 000 lohen, meritaimenen, järvitaimenen ja järvilohen vaelluspoikasta.

Istutuksilla vahvistetaan ja elvytetään uhanalaisia kalakantoja. Istutukset kompensoivat ihmisen toiminnan aiheuttamaa haittaa kalojen luonnolliselle lisääntymiselle paikoissa, joissa on vaelluskalojen lisääntymiselle soveltuvia alueita.

Kaikki lohen ja järvitaimenen poikaset sekä meritaimenen yksivuotiaat poikaset on merkitty rasvaeväleikkauksella. Rasvaevän leikkaaminen mahdollistaa istutettujen kalojen erottamisen luonnossa syntyneistä tai muuten säästettäväksi tarkoitetuista kaloista.

Istutusmäärät vaihtelevat vuosittain

Istutuspoikaset on tuotettu sopimuskasvatuksella yksityisissä kalanviljelylaitoksissa. Kaikki poikaset on kasvatettu Luken tuottamasta mädistä.

Istutettavien poikasten arvo on noin 380 000 euroa. Luken tekemät istutukset perustuvat maa- ja metsätalousministeriön kanssa solmittuun tulossopimukseen.

Eri kalalajien ja kalakantojen vuosittaiset istutusmäärät vaihtelevat hankintamitoitusten ja viljelymenestyksen mukaan.

Istutukset tehdään pääasiassa toukokuussa. Istutusaikataulut ja istutusmäärät löytyvät Luken verkkosivuilta.