Suomen noin 250 autiotuvan verkosto on hieno asia retkeilijöille. Ei niin hieno asia on se, että välillä matkanjärjestäjät käyttävät tupia sääntöjen vastaisesti ryhmiensä majoittamiseen.

Kevättalvella 2019 Lemmenjoen kansallispuistossa havaitusta autiotupien väärinkäytöstä raportoitiin retkeilijöiden keskustelussa sosiaalisessa mediassa. Facebookin keskusteluryhmässä olleiden tietojen mukaan 11 ulkomaisen vaeltajan ryhmä yöpyi oppaan avustuksella kolmessa autiotuvassa.

Metsähallituksessa ollaan tietoisia ongelmasta. Lapin Luontopalvelujen viestintäpäällikkö Pirjo Rautiainen kertoo, että ilmiö ei ole uusi, mutta sen suhteen tilanne on ollut pitkään hallinnassa.

– Noin kymmenen vuotta sitten vastaavia ongelmia oli UK-puistossa muutamana vuonna joidenkin ulkomaisten matkanjärjestäjien kanssa, Rautiainen kertoo.

– Sen jälkeen tilanne oli pitkään rauhallinen.

Yhteys matkanjärjestäjään

Vaikka ongelma koskee vain yksittäisiä matkanjärjestäjiä ja harvoja tupia, ongelma tulee helposti hyvin näkyväksi. Syynä on se, että väärin käytetyt autiotuvat kuuluvat suosituimpien tupien ryhmään ja sääntöjen vastainen yöpyminen tapahtuu yleensä sesonkiaikana.

Metsähallituksella on yhteistyösopimuksia lähinnä kotimaisten matkailutoimijoiden kanssa. Heitä opastetaan käyttämän vuokratupia ja yksityisiä majoituspalveluiden tarjoajia.

Autiotupien käyttö yöpymiseen ei ole matkailun liiketoiminnassa sallittua, mutta tupaa voidaan käyttää taukopaikkana Metsähallituksen luvalla.

– Kotimaiset matkanjärjestäjät noudattavat tehtyjä sopimuksia hyvin, Rautiainen sanoo.

Tilanne on hankalampi ulkomaisten matkanjärjestäjien suhteen. He eivät välttämättä ole lainkaan yhteydessä Metsähallitukseen ja turisteille myytävien matkojen sisällöstä voi olla vaikea saada tietoa.

– Jos huomaamme esimerkiksi matkanjärjestäjän verkkosivulta, että hän myy tietynlaista palvelua ja matkaa, otamme yhteyttä matkanjärjestäjään ja ohjeistamme yli yön majoittumisen järjestämisestä, Rautiainen kertoo.

– Valistus ja tiedotus ovat avainasemassa. Tulemme lisäämään eri kielillä olevaa tietoa Lapin tuvista kertoville verkkosivuillemme.

Erätarkastaja paikalle

Valistuksella ongelmia voidaan ehkäistä ennalta, mutta aina Suomen luontoon tulee myös sellaisia opastettuja retkeilijäryhmiä, joista ei saada tietoa etukäteen.

Jos Metsähallitukseen tulee tieto, että jossain autiotuvassa yöpyy kaupallinen ryhmä, erätarkastaja lähetetään paikan päälle aina kun mahdollista.

– Kattavaa valvontaa on mahdotonta järjestää laajoille erämaa-alueille, Rautiainen sanoo.

– Jos retkeilijä havaitsee ongelmia, hänen kannattaa olla yhteydessä suoraan erätarkastajaan tai Metsähallitukseen muuten.

Ohjeita autiotupien käytöstä ja säännöistä löytyy verkosta Luontoon.fi-sivuilta.

Autiotupa on tarkoitettu jalkaisin, hiihtäen tai muulla tavoin omin voimin liikkuvien yksityishenkilöiden tilapäiseen levähtämis- ja yöpymiskäyttöön (1–2 vrk). Muulla tavoin liikkuvat voivat käyttää tupaa vain päiväkäytössä.

Suurten ryhmien toivotaan käyttävän yöpymiseen omia telttoja tai varaustupia.