Kunnostusvuorossa ovat Aatsan, Hietalahden, Kaltiolammen, Kapustan, Keimiöjärven, Meekon, Montellin, Mustavaaran, Muorravaarakan, Ropin, Tappurin ja Vellinsärpimän tuvat.

Tupien korjausajankohdista ilmoitetaan tupien verkkosivuilla heti kun ajankohdat on tiedossa. Korjausten aikana retkeilijöiden tulee varautua telttamajoitukseen tai turvautua muihin tupiin.

Tuvat ovat Metsähallituksen Luontopalvelujen hoidossa.

Käsivarressa alkuun huhtikuussa

Käsivarren tuvista Aatsa ja Ropi laitetaan kuntoon jo huhtikuussa, Meeko toukokuussa.

Aatsalla ja Ropilla kunnostustyön tekevät asiantuntevat talkoolaiset. Aatsan autiotupa on katonkorjauksen takia pois käytöstä 15.–30.4. ja Ropi 23.–26.4. Ropilla uusitaan muun muassa lattia.

Metsähallituksen väki uusii Kalottireitin varren Meekon varastuvan lattian, pinnat ja kalusteet 6.–17.5. Meekon remontin aikana retkeilijät voivat yöpyä Meekon yritystukikohdassa.

Pallas-Yllästunturilla autiotupia

Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa kunnostetaan viisi autiotupaa kesällä ja syksyllä.

Tappurissa korjataan tuvan perustukset ja ulkoterassi. Montellilla ja Mustavaarassa parannetaan paloturvallisuutta.

Keimiöjärven tupaa nostetaan ja peruskorjataan muutenkin. Hietalahden tupaa peruskorjataan myös.

UK-puistossa kaksi tupaa

Urho Kekkosen kansallispuistossa kunnostusvuorossa ovat Muorravaarakan ja Vellinsärpimän tuvat. Vellinsärpimä on tarkoitus saada kuntoon jo toukokuussa, ja Muorravaarakan kunnostuksen tekevät talkoolaiset heinäkuun alussa.

Pyhä-Luoston kansallispuistossa kohennusta saa suosittu Kapustan päivätupa, jonka perustukset ja katto korjataan. Lisäksi Martimoaavan soidensuojelualueen Kaltiolammelle valmistuu huonokuntoisena puretun tilalle uusi tupa.

Kemihaaran erämaa-alueen Uittipiekka, Muotkatunturin erämaa-alueen Kurtojoki ja Lemmenjoen kansallispuiston Vaskojoki saavat uudet kaminat.

Autiotupia lähes 250

Metsähallituksen Luontopalvelujen hoidossa on lähes 250 autiotupaa ja reilut 100 päivä- ja varaustupaa.

Autiotuvat ovat kaikille kulkijoille avoimia ja ilmaisia levähdyspaikkoja, joita tulee käyttää tupia ja toisia käyttäjiä kunnioittaen. Olennaista on toisten huomioiminen, koska tuvassa majoitutaan vieraiden ihmisten kanssa samoissa tiloissa.

Autiotuvat eivät ole tarkoitettuja kaupalliseen käyttöön eivätkä myöskään ryhmille.