Mistä mikromuovi tulee ja minne se menee? Kysymyksiin haetaan vastauksia uudessa hankkeessa, jossa kootaan tietoa vesien mikromuoveista.

Luonnonvarakeskus (Luke) kokoaa yhteen mikromuoveja koskevan tutkimustiedon yhdessä kymmenen Itämeren ympärillä toimivan tutkimus- ja asiantuntijaorganisaation kanssa. Tieto esitetään ymmärrettävästi muun muassa mikromuovin kulkua kuvaavin kartoin.

Perustiedolle tarvetta

– Tavoitteenamme on lisätä mikromuoveja koskevaa perustietämystä. Siten on mahdollista tehdä vaikuttavia päätöksiä muun muassa tekniikoista, joiden avulla mikromuovien pääsy Itämereen voidaan tehokkaimmin estää, mikromuovihankkeen projektipäällikkö Jyri Maunuksela Lukesta sanoo tiedotteessa 29. maaliskuuta.

Mikromuovien analysoinnista puuttuu standardoidut menetelmät. Hankkeen yhtenä tavoitteena on näytteenotto- ja analyysimenetelmien yhdenmukaistaminen, jotta eri tutkimustahojen tulosten vertailtavuus paranee.

Kokonaisnäkemyksen rakentamiseksi hankkeessa mitataan mikromuoveja erilaisista vesivirroista Itämeren rantavaltioissa.

Muovia sulamisvesissä

Luke selvittää hankkeessa erityisesti lumien sulamisvesien mikromuoveja: millaisista määristä on kyse ja millaisilla kustannustehokkailla tekniikoilla estetään niiden pääsy hulevesiin.

Maunukselan mukaan mikromuovihanke haastaa poikkitieteelliseen tarkasteluun siitä, mikä olisi paras tapa vähentää mikromuoveja.

Hankkeessa on mukana vesi- ja jätevesilaitoksia, yliopistoja, tutkimuslaitoksia, ympäristökeskuksia ja yksityisen sektorin edustajia Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, Suomesta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Venäjältä. Hankkeen koordinaattorina toimii Sweden Water Research.

Suomesta hankkeeseen osallistuu Luken lisäksi Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio HELCOM.

Kaksi ja puoli vuotta kestävän, EU-Interreg-ohjelman rahoittaman hankkeen kokonaisbudjetti on liki kolme miljoonaa euroa.