Maa- ja metsätalousministeriö ja Ruotsin meri- ja vesiviranomainen ovat sopineet Tornionjoen kalastussääntöön liittyvistä poikkeuksista. Uusia kalastusmääräyksiä aletaan soveltaa 1.6.2019 alkaen. Ministeriö kertoi asiasta 1. huhtikuuta.

Kalastuskaudella 2019 sovellettavat kalastusmääräykset ovat samat kuin vuosina 2017–2018.

Ainoa uusi määräys koskee keväällä 2020 sovellettavaa harjuksen kalastamisen kieltoa huhti–toukokuussa. Tarkoitus on vahvistaa harjuskantaa suojelemalla harjuksia kutuaikaiselta pyynniltä.

Ministeriö ehdottanut saaliskiintiötä

Kalastusmääräyksistä neuvotellaan vuosittain, jotta ne pysyisivät ajan tasalla suhteessa kalakantojen tilaan. Samalla pyritään varmistamaan, että kalastus sopimusalueella on kestävää.

Maa- ja metsätalousministeriö ehdotti lohi- ja meritaimenstrategian mukaisesti Ruotsille, että jokikalastuksessa otettaisiin käyttöön lohisaalista koskeva ilmoitusvelvollisuus sekä siihen liittyvänä viiden lohen kausikohtainen saaliskiintiö kalastajaa kohden.

Kausikiintiön todentaminen tulisi ministeriön mukaan ratkaista esimerkiksi saalislohien merkinnällä, ja ilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta tulisi ministeriön mukaan säätää sanktio.

Asia edellyttää lisävalmisteluja ja keskustelun jatkamista niin kotimaassa kuin maiden välillä. Ministeriö kertoo, että keskusteluja Ruotsin kanssa on tarkoitus jatkaa jo keväällä.