Naakkojen pyydystäminen on ollut sallittua elokuun 2018 alusta alkaen, mutta pesimäaikana ei niitäkään saa pyydystää.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan naakkojen rauhoitusaika alkaa sunnuntaina 10. maaliskuuta ja päättyy 31. heinäkuuta. Lisääntymisaikaan naakkoja voi pyydystää tarvittaessa vain Suomen  riistakeskuksen poikkeusluvalla tai ilmoitusmenettelyn puitteissa.

Voimakkaasti kasvanut naakkakanta on aiheuttanut viime vuosina vahinkoja sekä kaupungeissa että maaseudulla. Naakat ovat muun muassa tukkneet savupiippuja ja muita rakenteita, sotkeneet ulosteillaan ympäristöä ja tuhonneet muiden lintujen pesiä.

Suurimmaksi ongelmaksi naakat on koettu maaseudulla, jossa niiden aiheuttamia maatalousvahinkoja on korvattu viime vuosina yhä enemmän.

Poikkeuslupia pesimärauhoitusaikana tapahtuvaan pyyntiin haetaan Suomen riistakeskuksen ylläpitämässä Oma riista -palvelussa tai postitse hakemuslomaketta käyttämällä. Hakemuslomakkeet löytyvät Suomen riistakeskuksen nettisivuilta.

Ilmoitusmenettelyyn hakeudutaan samalla tavalla. Menettelyt mahdollistavat naakan aiheuttamista vahingoista kärsiville tiloille ja muille tahoille useiden vuosien määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan luvan pyydystää naakkoja.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan Suomessa pesii tämän hetkisen arvion mukaan noin 110 000 naakkaparia.

Ministeriön säätämä rauhoitusaika täyttää lintudirektiivin asettamat vaatimukset lintujen lisääntymis- ja poikastenkasvatusaikaisesta rauhoittamisesta.

Kuva: MatthiasKabel [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons