Saimaan kunnat, kaupungit, maakunnat ja ely-keskukset ovat laajasti päättäneet lähteä yhdessä suojelemaan Vuoksen vesistön kuntoa. Tavoitteena on nostaa Saimaan vesialuetta kokonaisuutena esille luontomatkailun kuten melonnan ja veneilyn näkökulmasta.

Yhteistyössä painotetaan Vuoksen vesistön hyvän kunnon tärkeyttä alueen elinvoimaisuudelle. Lähes 50 toimijaa aikoo allekirjoittaa kesäkuun alussa yhteisen Saimaa Peruskirja – Finnish Lakeland Statement -asiakirjan.

Asiakirja on alueen toimijoiden yhteinen tahdonilmaisu.

Matalan kynnyksen harrastukset nousussa

Hankkeen puuhamiehenä toimivan Jouni Riihelän mielestä historiallista on se, että nyt laaja joukko Saimaan alueen toimijoita sanoo yhteen ääneen näkemyksensä vesistön merkityksestä ja arvosta. Riihelä työskentelee teknisenä johtajana Mikkelin kaupungilla.

Luontomatkailun merkitys on jatkuvasti kasvanut Saimaalla. Yhdeksi esimerkiksi Riihelä nostaa melonnan, jonka suosio on lisääntynyt selvästi.

– Melonta on hyvä esimerkki matalan kustannuskynnyksen vesistömatkailusta, jonka eri muodot kiinnostavat ihmisiä entistä enemmän, Riihelä sanoo.

– Totta kai Saimaalla harrastetaan edelleen paljon kalastusta kuten esimerkiksi vetouistelua, mutta kalastus ei ehkä ole kasvanut samassa suhteessa kuin melonta ja muut matalan kynnyksen harrasteet.

Kehittämistä maakuntatasolla

Yhteistyön tavoitteena on ylittää vanhat rajat ja kehittää aluetta kuntajaosta riippumatta.

Riihelän mukaan kuntakohtaisesti on tehty oikeita asioita ja saatu tuloksia aikaan, mutta alueellisessa ja maakuntatason yhteistyössä on paljon kehittämisen varaa.

– Isoimmat harppaukset voidaan ottaa siinä, että unohdamme kuntarajat. Saimaan luonto avautuu kävijöille yhtenä luontona rajoista riippumatta, hän sanoo.

– Esimerkiksi melojat eivät katso kuntarajoja vaan mielekkäitä vesireittejä.