Koko vuoden kalastonhoitomaksuja lunastettiin 2018 yli 174 000 kappaletta, kun vuotta aiemmin luku oli lähes 193 000. Vastaavasti seitsemän vuorokauden maksuja oli vajaa pari tuhatta edellisvuotta vähemmän, vuonna 2018 noin 34 500.

Ainoastaan yhden vuorokauden kalastonhoitomaksuja suoritettiin selvästi enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2017 niitä maksettiin vajaat 27 000 kappaletta, 2018 yli 32 000 kappaletta.

Koko maksukertymän kannalta koko vuoden maksut ovat ylivoimaisesti tärkein maksutyyppi.

Maksajien kato jatkuu yhä

Kalastonhoitomaksun ja sitä edeltäneen kalastuksenhoitomaksun ongelmana on ollut jatkuvasti vähenevä maksajien määrä. Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen uuden kalastuslain myötä käyttöön otettu kalastonhoitomaksu korvasi aiemman kalastuksenhoitomaksun.

Vuonna 2002 koko vuoden kalastuksenhoitomaksun maksoi yli 308 000 henkeä, vuonna 2015 maksajia oli enää reilu 207 000 henkeä. Tuostakin luvusta on tultu selvästi alaspäin.

Kalastonhoitomaksun maksavat kaikki 18–64-vuotiaat kalastajat, jotka kalastavat muuten kuin pilkillä, ongella tai silakkalitkalla. Maksu oikeuttaa viehekalastamaan yhdellä vavalla.

Suurten ikäluokkien saavuttaessa eläkeiän maksajien määrän voi odottaa edelleen pienenevän, ellei maksuvelvollisuuden yläikärajaa muuteta.

Hinnankorotus näkyy

Kalastonhoitomaksujen laskevasta määrästä huolimatta rahaa maksuista kertyi 2018 puoli miljoonaa euroa enemmän kuin 2017. Vuoden 2018 kertymä oli 8,6 miljoonaa euroa, vuoden 2017 taas 8,1 miljoonaa.

Vuonna 2016 oltiin suunnilleen samalla tasolla kuin nyt eli 8,5 miljoonassa eurossa.

Syynä viime vuonna kasvaneeseen kokonaispottiin on hinnankorotus: kalastonhoitomaksun hinta nousi vuoden 2018 alusta lähtien. Koko vuoden kalastonhoitomaksu maksaa nykyisin 45 euroa aiemman, vielä vuonna 2017 voimassa olleen 39 euron sijaan. Seitsemän vuorokauden maksu on nykyisin 15 euroa ja vuorokauden maksu kuusi euroa.

Uuden kalastuslain valmistelussa tavoitteena oli yli 10 miljoonan euron vuosikertymä. Tavoitteesta ollaan siis edelleen jäljessä.

Vuoden 2019 alku lupaava

Metsähallituksen mukaan vuoden 2019 alussa lupamyynti on lähtenyt hyvin käyntiin. Kalastonhoitomaksuja oli lunastettu tammikuun jälkeen yli 17 000 kappaletta eli 5 500 kappaletta enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Valtaosa maksuista on koko vuoden kalastonhoitomaksuja.

Lupaavasta alusta huolimatta koko vuoden maksukertymää on kuitenkin vielä mahdotonta ennustaa.

Kalastonhoitomaksusta kertyvät varat käytetään kalastuslain mukaisesti vapaa-ajankalastusta ja kalavesien hoitoa edistäviin hankkeisiin, kalatalousalueiden toimintaan, neuvontapalveluiden järjestämiseen, vesialueen omistajille maksettaviin korvauksiin sekä kalastonhoitomaksun kanto- ja rekisterikuluihin.