Hoito- ja käyttösuunnitelma ohjaa kansallispuiston retkeilyä, matkailua ja luonnonsuojelua vuosiksi eteenpäin. Käytännössä puhutaan suuntaviivoista 10–15 vuoden jaksolle. Nuuksion kansallispuiston nykyinen käyttö- ja hoitosuunnitelma on vuodelta 2006.

Kansallispuiston tulevaa käyttöä suunnitellessaan Metsähallitus haluaa nyt kuulla näkemyksiä puiston kehittämisestä. Maaliskuussa järjestetään neljä yleisötilaisuutta, joihon kaikki Nuuksion kehittämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Tilaisuudet järjestetään 7.3. Haltiassa, Matalajärvi-teemainen tilaisuus 11.3. Bembölen kahvituvassa, 12.3. Hotelli Nuuksiossa ja 13.3. Nuottakodossa. Yleisötilaisuuksissa kerrotaan Nuuksion nykytilanteesta, hoito- ja käyttösuunnitelmasta sekä siitä, miten suunnitteluun voi osallistua.

Torstaina 7.3. avataan lisäksi karttapohjainen verkkopalvelu, johon kuka tahansa voi merkitä kehitysehdotuksiaan.

Tarpeiden yhteensovittamista

Puistonjohtaja Harri Karjalaisen mukaan suunnitelmaluonnos voisi valmistua mahdollisesti jo vuoden 2019 lopussa. Suunnitelman liitteeksi tulee myös luonnos kansallispuiston uudeksi järjestyssäännöksi.

Suunnitelma lähetetään ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Uusi suunnitelma tulee voimaan aikaisintaan 2020.

Suunnittelun tukena on yhteistyöryhmä, jossa on mukana edustajia alueen toimijoista ja kunnista. Erillisissä teematapaamisissa käsitellään muun muassa luonnonsuojelua, retkeilyä, kalastusta ja metsästystä, luontomatkailua sekä lähialueen asukkaiden näkökulmia.

Keskeistä suunnittelussa on kansallispuiston luontoarvojen turvaaminen ja erilaisten tarpeiden yhteensovittaminen. Reittien ja palveluiden kuten tulipaikkojen rakentamisella voidaan ohjata kävijöitä tietyille alueille.

Ruuhkaa sesonkiaikoina

Nuuksiossa haasteena on se, että puisto on pinta-alaltaan melko pieni mutta kävijöitä on runsaasti. 1994 perustettu Nuuksio on kolmanneksi suosituin mutta pinta-alaltaan vasta 17. suurin Suomen kansallispuistoista.

Pienen koon ja suuren kävijämäärän yhdistelmä tarkoittaa ruuhkaisuutta etenkin sesonkiaikoina.

Nuuksion käyntimäärät ovat pienen notkahduksen jälkeen taas kasvussa. Käyntimäärä vuonna 2018 nousi kahdeksan prosenttia vuodesta 2017. Vuonna 2018 Nuuksioon tehtiin 343 704 käyntiä.

– Kiivain sesonki on huhtikuun puolivälistä toukokuun loppuun ja elokuun alusta lokakuulle niin pitkään kuin aurinkoisia ulkoilusäitä riittää. Eli kävijöitä on eniten ennen ja jälkeen kesälomakauden, puistonjohtaja Karjalainen kertoo.

Nuuksion suosituimmat alueet alkavatkin jo olla varsinkin sesonkiaikoina niin ruuhkaisia, että ruuhkista syntyy erilaisia ongelmia kuten rauhattomuutta.

Kävijöitä riittää hyvin myös sesonkiaikojen ulkopuolella, koska puisto on pääkaupunkiseudun naapurissa. Suurin osa kävijöistä on lähellä kansallispuistoa asuvia.

Muualta, myös ulkomailta, tulevia luontomatkailijoita käy Karjalaisen mukaan kansallispuistossa läpi vuoden mutta heidän vierailunsa painottuvat kesäkauteen. Muualta tulevien kävijöiden määrä on melko pieni.

Maastopyöräily huomioon

Karjalaisen mukaan puistossa kävijät liikkuvat maastossa yleisesti ottaen siististi ja asiallisesti. Suurin osa käyttää valmiita reittejä.

– Yksi uusi, nopeasti suosiotaan kasvattanut ilmiö on maastopyöräily. Pyöräilyn suosion kasvua on ollut vaikea ennakoida, puistonjohtaja sanoo.

– Hoito- ja käyttösuunnitelmassa etsitään ratkaisua pyöräilyasiaan ja maastopyöräilyn mahdollistamiseen Nuuksiossa, hän jatkaa.

Aiemmin kansallispuistossa on ollut tiukka, rajoittava linja pyöräilyn suhteen.

Toisena tarkastelua vaativana kysymyksenä Karjalainen nostaa esiin Nuuksiossa järjestettävät lukuisat tapahtumat. Nuuksio on hyvä ja kätevä paikka erilaisten ulkoilmatapahtumien järjestämiseen, koska puisto tarjoaa hienot luontopuitteet lähellä suuria kaupunkeja.

– Tapahtumia on Nuuksion kansallispuistossa nykyään niin paljon, että on syytä tarkastella, onko niiden suhteen tullut raja vastaan. En sano, että raja olisi tullut vastaan, mutta asiaa pitää katsoa, Karjalainen sanoo.

Suunnittelutyön osana tehdään kestävyysarvio, jossa huomioidaan alueen sekä ekologinen että sosiaalinen kestävyys.

Lisätietoja Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivittämisestä löytyy verkosta osoitteesta www.metsa.fi/nuuksiosuunnittelu.