Siinä missä perinteisen kairan veivaaminen sopivasti herättelee kohmeista pilkkijää, käytettäessä porakoneeseen liitettävää akkukäyttöistä kairaa, pilkkijän tulee olla valpas ja tarkkaavainen jo kairaan tarttuessa.

Ongelmia ilmenee yleensä silloin, kun tiedon puutteen vuoksi tai epähuomiossa kairataan vastoin oikeaoppista turvallista kairaustapaa.

Kairan turvallinen käyttö alkaa jo kairan kiinnittämisestä.

Kiinnitä ja kiristä kaira porakoneen istukkaan aina käsin, älä käytä kytkintä. Kairaa aina kahdella kädellä, joista toinen käsi pitelee konetta ja toinen apukahvaa.

Älä missään nimessä pidä kairatessa kiinni kairasta tai kaira-adapterista. Kairaa seisoen tukevassa asennossa ja pidä kone riittävän etäällä itsestäsi, jottei vaatteesi tartu kairaan.

Kairauksen jälkeen lukitse kone jättämällä suunnanvaihdin keskiasentoon, jolloin kytkin ei reagoi painamiseen. Kun kone on lukittu, sitä voi turvallisesti siirtää ilman pelkoa koneen käynnistymisestä.

Turvallisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota jo porakoneen ja akkukäyttöisen kairan hankintavaiheessa. Kairaamiseen käytettävän porakoneen tulee olla tarpeeksi voimakas ja siinä tulee olla mukana apukahva. Kairassa ja adapterissa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että niissä ei ole ulosjääviä ruuveja tai muita ulokkeita, joihin hanska tai vaate saattaa tarttua.

Makita Oy, yksi akkukairapakettien valmistajista ja myyjistä, kiinnittää turvallisuustekijöihin erityistä huomiota.

– Erä-lehden kairatestissä harmiteltiin, että testivoittajakairaamme myydään vain yhdessä porakoneen kanssa. Me näemme asian toisin. Myymällä kairaa ainoastaan pakettina siihen sopivan porakoneen kanssa, voimme varmistua siitä, että kairaajalla on käytössään turvallinen kairaamiseen soveltuva kone apukahvoineen sekä porakonekäyttöön soveltuva kaira, Makitan myyntijohtaja Tommi Lindgren huomauttaa.

Myös muita toimenpiteitä kairaamisen turvallisuuden edistämiseksi on tehty. Markkinoinnissa tuodaan aina esille akkukairan turvallisen käytön edellytykset. Myös jälleenmyyjiä on ohjeistettu kertomaan asiakkaille esimerkiksi apukahvan välttämättömyydestä. Sen lisäksi kuvalliset akkukairan toimintaohjeet helpottavat oikean käytön sisäistämistä.

– ­Turvallisessa kairausotteessa porakone ja kaira tulee pitää etäällä omasta vartalosta. Lisäksi kairassa tulee aina olla apukahva, josta pidetään kiinni.

– Ilman apukahvaa kairattaessa on suuri riski vakaviinkin rannevammoihin, kuten murtumiin. Koneen rungosta toisella kädellä kiinnipitäminen ei riitä ja sitä tulisikin välttää, koska koneen ilmanottoaukkojen peittäminen voi rikkoa koneen, ohjeistaa Lindgren.

Ehdotukseen kairaan viritettävistä omista turvalaitteista Lindgren suhtautuu jyrkästi.

– Ehdottomasti ei! Voimakkaaseen porakoneeseen liitettyyn kairaan ei pidä missään nimessä tehdä mitään omia muutoksia. Vaikka tarkoituksena olisi parantaa kairan turvallisuutta, lopputulos voi olla päinvastainen. Erityisen huolestuttavaa on, jos kairan käyttäjät alkavat vajavaisten ohjeiden perusteella rakentaa kairoihinsa lisäosia, joiden turvallisuudesta ei vastaa kukaan.

Lindgrenillä on kuitenkin ehdotus porakoneisiin liitettävien kairojen kehittämisestä kiinnostuneille pilkkijöille:

– Alan vastuulliset toimijat ovat aina kiinnostuneita turvallisuuden kehittämisestä. Ideoiden kanssa voi lähestyä kairoja valmistavia ja myyviä yrityksiä.

Pilkkijä, huomioi nämä:

* Käytä ainoastaan apukahvallista konetta
* Kiinnitä ja kiristä kaira käsin
* Kairaa aina kahdella kädellä
* Seiso tukevasti, pidä kaira riittävän etäällä itsestäsi
* Lukitse porakoneen kytkin kun et käytä konetta
* Älä anna lasten käyttää porakoneeseen liitettyä kairaa