Uusi BALFI-palvelu tarjoaa tietoa Itämeren kiintojään laajuudesta ja paksuudesta, kiintojäällä olevan lumen paksuudesta ja kiintojään valliutuneisuudesta. Palvelun nimilyhenne tulee sanoista Baltic Sea landfast ice extent and thickness.

Tiedot kiintojäästä palvelevat esimerkiksi merellä pilkkiviä, hiihtäviä, luistelevia ja kelkkailevia. Balfin tietoja voidaan käyttää apuna myös jääteiden toteuttamisessa sekä erilaisissa viranomaistehtävissä.

Uusi palvelu täydentää jo pitkään tarjolla ollutta, muutkin jäälajit kuin kiintojään näyttävää Itämeren jäätietopalvelua.

Tietoja eri lähteistä

BALFIssa kiintojäätilanne näytetään 500 x 500 metrin ruutujen tarkkuudella, ja tiedot päivitetään joka päivä jäätalven aikana. Itämeren jäätalvi alkaa yleensä marras- ja joulukuun vaihteessa ja jatkuu toukokuuhun saakka.

Osa Itämerestä on jäässä joka talvi, ja kiintojäätä esiintyy Suomen, Ruotsin, Venäjän ja Viron rannikoilla. Ankarina jäätalvina kiintojäätä on myös eteläisellä Itämerellä.

Jääasiantuntija Patrick Eriksson Ilmatieteen laitoksen Meripalveluista kertoo, että BALFIssa käytetään eri lähteistä saatavia tietoja. Palvelussa hyödynnetään esimerkiksi SAR-tutkakuvia ja jään paksuutta laskevaa, pitkälle kehitettyä numeerista jäämallia.

Eri tietolähteiden pohjalta on koottu yksinkertainen, suurta yleisöä hyödyttävä verkkopalvelu, josta kiintojään yleiskuva selviää.

Jään laajuuden ja paksuuden sekä lumipeitteisyyden lisäksi mukana on tieto jään deformaatiosta. Se kertoo karkeasti, kuinka tasaista tai epätasaista jään pinta on. Tiedosta on hyötyä esimerkiksi arvioidessa sitä, kuinka hyvin jää sopii luisteluun.

Pistemäinen vaihtelu pimennossa

– Esimerkiksi virtapaikkojen aiheuttamat paikalliset jään paksuuden vaihtelut eivät kuitenkaan tule ilmi BALFIsta, Eriksson muistuttaa.

– Samoin talvikäytössä olevat laivaväylät eivät toistaiseksi näy, mutta ne on tarkoitus saada merkittyä palveluun jatkossa.

Kiintojääkarttojen käyttäjiä Ilmatieteen laitos muistuttaa myös siitä, että Itämeren jääolosuhteet saattavat muuttua nopeasti sään tai meren tilan muutoksien vuoksi. Kartat eivät voi ennakoida tällaisia nopeita muutoksia.

BALFIa ei ole vielä käytetty kokonaista talvikautta, ja palvelu on edelleen kehitysvaiheessa. Parannuksia ja tarkennuksia tullaan tekemään jatkossa.