Tiedot selviävät valtioneuvoston viime vuonna julkaisemasta erätalousraportista. Raportissa selvitettiin erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytilaa ja kehittämisedellytyksiä.

Kalastajien harrastukseen liittyvää rahankäyttöä selvitettiin kyselytutkimuksella.

Kalastajista miehet käyttävät harrastukseensa selvästi enemmän rahaa kuin naiset. Vuositasolla miehet kuluttavat noin 1350 euroa ja naiset noin 950 euroa.

Kyselyssä vastaajia pyydettiin kirjaamaan kalastusharrastukseen käyttämänsä rahat euroina viimeisen vuoden aikana. Vastaajia pyydettiin kirjaamaan ainoastaan sellaiset hankinnat, joita eivät olisi ilman kalastusharrastusta tehneet.

Vastaajista miehiä oli noin 91 prosenttia ja naisia noin 9 prosenttia.

Välineitä, vaatteita, elektroniikkaa

Kyselyn tulosten perusteella kalastajien merkittävimmät kuluerät ovat veneen ja sen varustelun ostaminen sekä veneen käyttö, kalastusvälineet, vaatteet ja varusteet sekä elektroniikka.

Merkittävin kuluerä oli veneen ja sen varustelun ostaminen. Miehillä veneeseen kului keskimäärin 434,80 euroa ja naisilla 293,30 euroa vuodessa.

Useimmiten ostettuja olivat sen sijaan kalastusvälineet. Miehistä peräti yli 95 prosenttia ja naisista lähes 89 prosenttia osti kalastusvälineitä viimeisen vuoden aikana.

Kotimaiset kaupat vahvoilla

Kasvotusten tapahtuva kalastusharrastukseen liittyvä kaupankäynti on edelleen hyvin merkittävää ja nettiostaminen on ainakin tämän tutkimuksen valossa vielä aivan eri tasolla.

Tulosten mukaan kaikkiaan 90 prosenttia ostoksista tehdään kotimaisissa kaupoissa ja viisi prosenttia ulkomaisissa kaupoissa.

Vain neljä prosenttia kokonaiskaupasta tehdään kotimaisissa nettikaupoissa ja yksi prosentti ulkomaisissa nettikaupoissa.

Palveluiden käyttö vähäistä

Kotimaiset vapaa-ajankalastajat käyttävät kalastusmatkailupalveluita kitsaasti. Kyselytulosten mukaan peräti 63 prosenttia vastaajista oli harrastuksensa suhteen täysin omatoimisia.

Maksullisia majoituspalveluita käytti noin joka neljäs vastaaja, joka kymmenes vastaaja vuokrasi veneen käyttöönsä ja viisi prosenttia vastaajista maksoi kuljetuspalveluista.

Kalastusoppaan palveluita käytti ainoastaan neljä prosenttia vastaajista.

Koko Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset -raportti on luettavissa verkossa.