Luonnonvarakeskus (Luke) kertoo, että Tenon lohisaalis oli vuonna 2018 vain 50 tonnia. Tilastointihistorian parhaimpina vuosina saalis on ollut viisinkertainen viime vuoteen verrattuna.

Uutta on myös se, että ensimmäistä kertaa 15 vuoteen Norjan puolen lohisaalis (28,2 tonnia) oli Suomen puolen saalista (21,7 tonnia) suurempi.

Vuoden 2018 saaliista suurin osa oli tittejä eli yhden merivuoden kaloja. Tittien osuus yhteensä noin 15 600 lohen saaliista oli lähes 75 prosenttia.

3–4 vuotta meressä kasvaneita isoja lohia oli saaliissa vain kuusi prosenttia. Isojen lohien määrä ja osuus olivatkin poikkeuksellisen alhaisia.

Suurin osa saaliista paikallisille

Pieni lohisaalis ja muutos saaliin jakautumisessa maiden välillä johtuvat ainakin osittain uuden kalastussäännön tuomista kalastusrajoituksista. Nykyinen kalastussääntö tuli voimaan vuonna 2017.

2018 suurimman osan Tenon lohista pyysivät paikalliset kalastajat, joiden osuus kokonaislohisaaliista oli 73 prosenttia (36,4 tonnia). Suomen puolella paikalliset kalastajat saivat reilun 13 tonnin ja Norjan puolella 23 tonnin lohisaaliin.

Suomen puolella paikallisten kalastajien saalis jakautui lähes tasan verkkopyydysten ja vapapyynnin välillä. Norjassa verkkopyynnin osuus paikallisten saaliista oli sitä vastoin lähes 80 prosenttia.

Matkailijat ostivat lupia pääosin Suomesta

Kalastusmatkailijat saivat Suomen puolella 8,3 tonnin ja Norjan puolella 5,1 tonnin lohisaaliin. Kalastusmatkailijoiden yhteenlaskettu osuus kokonaissaaliista oli 27 prosenttia (13,4 tonnia).

Suomen puolen kalastusmatkailijoiden saaliista yli 80 prosenttia saatiin Teno-Inarijoen pääuomasta, loput tuli Tenon sivujoista, lähinnä Vetsi- ja Utsjoesta.

Kalastusmatkailijoille myytiin Teno-Inarijoen yhteiselle rajajokiosuudelle reilut 16 500 kalastusvuorokautta, joista Suomen puolelta lunastettiin noin 10 500 ja Norjan puolelta vajaat 6 000.

Kokonaan Norjan omistuksessa olevalle Ala-Tenolle myytiin lisäksi reilut 1 000 vuorokausilupaa.

Kausilupien määrä edellisvuoden tasolla

Paikallisille kalastajille myytiin Suomen puolella reilut 500 kausilupaa Teno-Inarijoen pääuoman lohenkalastukseen. Merkittävin osa luvista oikeutti myös verkkopyydysten käyttöön.

Lunastettujen lupien määrä oli samalla tasolla kuin edellisvuonna, mutta noin kolmanneksen pienempi kuin edeltävän kymmenen vuoden keskiarvo.

Norjan puolella paikallisille kalastajille myytiin 1450 kausilupaa, joista hieman yli 200 oikeutti myös verkkopyydysten käyttöön.

Pakollinen saalisilmoitus tuo tietoa

Lohisaaliiden ilmoittaminen on uuden kalastussopimuksen mukaan pakollista kaikille Tenojoen kalastajille niin Suomessa kuin Norjassa sivujoet mukaan lukien.

Osa kalastajista jätti kuitenkin saaliinsa ilmoittamatta, ja heidän osaltaan saaliit jouduttiin arvioimaan.

Kalastus- ja saalistilastot ovat tärkeä osa Tenon lohikantojen tilan seurantaa. Tietoja hyödynnetään vesistön lohikantojen hoidon suunnittelussa ja kalastuksen järjestämisessä.

Suomen puolella Tenojoen kalastus- ja saalistilastojen koostamisesta vastaa Luke, Norjan puolella Tanavassdragets Fiskeforvalting (TF).