Rajajokikomissio esittää harjuksen kalastusta koskevaa kuturauhoitusta Tornionjoen kalastussääntöihin.

Mikäli maa- ja metsätalousministeriö ei torppaa komission esitystä ja se viedään Suomen ja Ruotsin välisiin neuvotteluihin, päätös voisi tulla voimaan jo tänä vuonna, sillä neuvottelut on käytävä ennen huhtikuuta.

Harjuksen huhti- ja toukokuinen kuturauhoitus koskisi lähinnä harjuksen pilkkikalastusta, sillä kutuaikaan joessa on yleensä vielä jääkansi.

Rajajokikomission mukaan harjuksen kuturauhoitukselle on perusteita, sillä harjuskannan tila Tornion-Muonionjoen alueella on huono. Myös jokialueen kalastajat ovat kannattaneet kuturauhoitusta.

Vastaavan tyyppinen harjuksen kuturauhoitus on käytössä mm. Ruotsissa, Norrbottenin puolella.

Esimerkiksi Kiirunan kunnan alueella harjus on rauhoitettu huhtikuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin.

Jällivaarassa, Jokkmokissa ja Arjeplogissa harjuksella ja raudulla on 10.5.-10.6 välisenä aikana kalastajakohtaiset päiväkiintiöt.

Kalastusasetuksessa Suomen harjuksille on annettu kuturauha leveyspiirin 67° eteläpuolisissa sisävesissä huhtikuun alusta toukokuun loppuun. Leveyspiiri kulkee Pellon yläpuolelta ja Pelkosenniemen alapuolelta.

Puntinheittäjät halutaan pois Kukkolankoskelta

Rajajokikomissio toivoo lisäksi, että maa- ja metsätalousministeriö nostaisi neuvotteluissa esiin myös Kukkolankosken osakaskunnan esityksen punttikalastuksen rajoittamisesta Kukkolankoskella.

Rajoituksen tarkoituksena on poistaa puntinheittäjien aiheuttama häiriö perinteiselle lippokalastukselle.

Osakaskunta on esittänyt, että rajoitusalue kirjattaisiin kalastussääntöön ja yhteisluvan ohjeistukseen.

Komissio toivoo, että rajoitus tulisi voimaan Kukkolankosken osakaskunnan alueella jo kalastuskaudella 2019.

Ministeriölle lähettämässään lausunnossa komissio muistuttaa, että koskikalastuskulttuuri on valittu sekä Suomen että Ruotsin kansallisen elävän kulttuuriperinnön listalle.

Kalastuksen sääntelyä kehitettävä

Rajajokomission mielestä nykyjärjestelmä ei pysty reagoimaan lohen tavallista pienempään nousumäärään Tornionjoessa.

Toiveena on, että jo tulevan kalastuskauden aikana käytössä olisi menetelmä, jolla voidaan varmistaa riittävä lohien nousumäärä jokeen. Toimenpiteet pitäisi pystyä toteuttamaan sekä meri- että jokialueella.

Rajajokikomission näkökulmasta nykyinen kalastusen säätelyjärjestelmä on jäykkä ja siinä on vaikea soveltaa varovaisuusperiaatetta.

– Mikäli lohen nousu on jäämässä heikoksi, tulisi pyyntiä kyetä rajoittamaan, eli lohen kalastus mukautuisi kalakannan vaihteluihin, komissio toteaa.

Suomen maa- ja metsätalousministeriö esittää rajajokikomissiolle lähettämässään lausuntopyynnössä, että säännöt pysytettäisiin samoina kuin ne olivat vuonna 2018.

Kuva: Orjatar at fi.wikipedia [CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons