Jokien ja purojen kunnostukseen keskittyvä Virtavesien hoitoyhdistys (Virho) on saanut 50 625 euroa koskikunnostusten tekemiseen. Lahjoittaja on Partioaitta, jonka vuoden 2018 ympäristöbonuksen saajaksi Virho oli valittu aiemmin.

– Tämän tuen turvin Virho tekee merkittäviä koskikunnostuksia useilla vaelluskalojen asuttamilla vesistöalueilla ja näin palautetaan näitä koskialueita maisemaltaan ja ajan myötä ekologialtaan alkuperäisen kaltaiseen tilaan, yhdistyksen Jouni Simola sanoo Virhon tiedotteessa.

– Suomessa hyvin tavallisesti joista ja puroista on perattu kivet ja puunrungot pois aiemman tukinuiton sekä nykyäänkin aktiivisen maankuivatuksen vuoksi, ja kunnostuksilla merkittävästi vaikutetaan uhanalaisten vaelluskalakantojen tilaan.

Pitkäjänteistä vesistötyötä

Vuonna 1990 perustetun Virhon tavoitteena on elvyttää virtavesiä ja turvata koko vesiekosysteemin elinehdot niin laajasti kuin mahdollista.

Tavoitetta toteutetaan koski- ja purokunnostuksin, rakentamalla kalateitä ja lohikalojen kotiutusistutuksilla.

Virho antaa asiantuntija- ja neuvonta-apua muun muassa vesialueiden omistajille. Paikallisesti ja valtakunnallisesti Virho vaikuttaa valistustyöllä ja asiantuntijalausunnoin esimerkiksi kaavoitukseen ja lakiesityksiin.

Rahaa myös kahdelle muulle

Partioaitta jakoi vuoden 2018 ympäristöbonuksena kaiken kaikkiaan 101 250 euroa.

Virhon lisäksi bonusta saivat Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanja, jolla edistetään niiden ikäihmisten ulkoilua, jotka tarvitsevat apua ulkoillakseen turvallisesti. Summa on 30 375 euroa.

Kolmas bonuksen saaja on Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -rantojensiivouskampanja, jonka osuus on 20 250 euroa.