Maa- ja metsätalousministeriön valmistelema luonnos metsästysasetuksen muuttamisesta on parhaillaan lausuntokierroksella. Jousiaseen käytön laajentamisen lisäksi luonnoksessa sallitaan elävänä pyytävän loukun tai muun vastaavan pyyntivälineen käyttö villisian metsästyksessä.

Jousiaseiden lisäksi hirvieläinten metsästyksessä on tarkoitus antaa lupaa aiempaa korkeampien koirien käyttöön.

Metsästysjousen käyttö tuli lailliseksi vuonna 2017 muun muassa valkohäntäpeuran, metsäpeuran ja villisian metsästyksessä. Kahden vuoden aikana yli tuhat metsästäjää on suorittanut säädöksen vaatiman ampumakokeen.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan kokemukset jousella metsästämisestä ovat olleet myönteisiä. Ministeriössä arvioidaan, että jousen käytön salliminen myös hirvenmetsästyksessä houkuttelisi todennäköisesti lisää uusia harrastajia lajin pariin ja tehostaisi metsästystä.

– Samalla helpottuisi myös hirvien aiheuttamien metsä- ja satovahinkojen torjuminen, koska jousta voitaisiin käyttää metsästykseen sellaisillakin – tyypillisesti asutuksen lähellä olevilla – alueilla, joilla luotiaseen käyttö ei ole varoalueen tai meluhaitan takia suositeltavaa, ministeriö tiedottaa.

Ihan millä tahansa jousipyssyllä hirvimetsälle ei voisi tulevaisuudessa lähteä, sillä hirvenmetsästyksessä käytettävien aseiden ja myös jousten pitää täyttää asetuksessa tarkasti määritetyt vaatimukset.

Nykyisen metsästysasetuksen mukaan hirveä, villisikaa ja karhua saa ampua vain aseella, jonka patruunan luodin paino on vähintään 9 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 700 joulea. Mikäli luodin paino on kymmenen gramaa tai enemmän, osumaenergiaa pitää olla vastaavalla tavalla mitattuna vähintään 2000 joulea.

Ampujakokeen suorittamisvelvollisuus koskisi jatkossa myös hirvenmetsästystä.

Villisian metsästyksessä sallittaisiin puolestaan myös elävänä pyytävän loukun tai muun vastaavan pyyntivälineen käyttäminen. Näin lisättäisiin villisikakannan rajoittamiseen – ja samalla afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen estämiseen – käytössä olevia keinoja.