Facebookin Tulilla -ryhmässä puhkesi marraskuun lopussa kiivas keskustelu, kun yksi ryhmän jäsenistä lisäsi seinälle kuvan matalasta hirsilaavusta, johon oli törmännyt aiemmin hiihtoretkellään.

Seuraavana kesänä kuvan lähettäjä oli käynyt testaamassa laavun, joka sijaitsi kirjoittajan mukaan keskellä korpea poluttomassa metsässä. Lähimpään asutukseen laavulta oli matkaa muutamia kilometrejä.

Lähettäjän kuvassa laavun edessä näkyi nuotio ja laavun sisällä kohtuullinen läjä valmiita polttopuita. Keskustelun aikana ei selvinnyt, missä laavu sijaitsi, mutta metsähallituksen omistamia rakenteita se ei selvästi ollut. Laavun oli ilmeisesti rakentanut yksityishenkilö.

Kuvasta ja majoitteesta käydyssä keskustelussa pohdittiin muun muassa sitä, missä kulkee jokamiehenoikeuksien raja. Saako mihin tahansa yksityiselta maalta löytyvään laavuun tai rakennelmaan majoittua vapaasti?

Ympäristöministeriö on julkaissut vuonna 2012 Pekka Tuunasen, Markus Tarastin ja Anna Rautiaisen tekemän oppaan ”Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella”.

Oppaassa selvitetään myös yksityisten rakennelmien käyttöä ja asiasta todetaan seuraavasti:

”Jokamiehenoikeudella käytettävillä alueilla voi olla yksityiseen käyttöön tarkoitettuja rakennelmia kuten penkkejä, tulentekopaikkoja, laavuja, laitureita ja lintutorneja. Rakennelmien omistaja saa määrätä niiden käytöstä. Jokamiehenoikeudella käytettävillä alueilla sijaitsevia rakennelmia saa yleensä käyttää, jos käyttöä ei ole erikseen kielletty. Rakenteen omistaja voi myös milloin tahansa puuttua rakennelman käyttöön.”

Ympäristöministeriön luontoympäristöosaston erityisasiantuntijan Miliza Malmelinin mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että maanomistajan kannattaa laittaa laavulle tai mihin tahansa muuhun rakennelmaan kyltti yksityisestä omistuksesta tai tieto siitä ketkä laavua saavat käyttää.

– Näin satunnainen kulkija tietää, että laavu ei ole tarkoitettu yleiseen käyttöön.

Mikäli laavu on tarkoitettu yksityiseen käyttöön, laavulle varatut polttopuutkin ovat selkeästi maan- ja laavunomistajan omaisuutta. Yleisessä käytössä olevalla laavullakaan ei kannata ryhtyä väsäämään nuotiota sinne tuoduista puista.

– Avotulen tekoon tarvitaan aina maanomistajan lupa, niin myös yksityisomistuksessa olevalla nuotiopaikalla.

Tulilla -ryhmän keskusteluketjussa puhuttiin myös kotirauhan suojasta, mikä ei kuitenkaan koske alueita, jotka ovat jokamiehenoikeuksien piirissä. Tähän on ainakin yksi poikkeus, loma-asunto.

– Jos rakennelma olisi omistajan kesämökki, niin sitä kyllä koskisi kotirauhan suoja.