Päätarkoitus gilosofian maisteri Gerile Siqinin väitöskirjatyössä oli tutkia mahdollisuutta korvata kalajauhoa ja ulkomaalaisia rehuraaka-aineita suomalaisilla kasviproteiineilla kirjolohirehussa.

Tutkimuksissa selvisi, että kirjolohet kasvavat huonommin, jos ne elävät täydellä kasvisruokavaliolla. Kasvu heikkeni sitä enemmän mitä enemmän rehussa oli kasviproteiinia.

Kasvun lisäksi väitöskirjaa varten tutkittiin eri proteiinilähteiden ravitsemuksellista vaikutusta kirjolohen suorituskykyyn. Tuloksen mukaan kasvisruokavalio ei vaikuta kirjolohien hapenkulutukseen tai uintikykyyn.

Proteiinilähteiden biologista arvoa kalanrehuissa tutkittiin luonnollisesti esiintyvien vakaiden isotooppien avulla. Vakaiden isotooppien käytön periaate on se, että ”olet melkein sitä mitä syöt”.

Tekniikalla saatiin selville muun muassa se, että kalan kudosten ja ulosteen isotooppisuhde alkaa muistuttaa syödyn ravinnon isotooppisuhdetta. , Mitä parempaa rehu laadullisesti on, sitä enemmän kudos ja rehu alkavat muistuttaa toisiaan.

FM Gerile Siqinin väitöskirja tarkastetaan perjantaina Jyväskylässä.  Väitöstyön hän aloitti Jyväskylän yliopistossa vuonna 2015.