Keväällä 2018 esille noussut ja lausuntokierroksella ollut kysymys Finnmarkin viiden kilometrin kalastussäännön palauttamista sai vihdoin ratkaisunsa. Lähes kaikkia Finnmarkin sisävesiä hallinnoiva Finnmarkseiendommen (FeFo) päätti keskiviikkona 28. marraskuuta 2018, että sisävesikalastusta koskevaa viiden kilometrin sääntöä ei palauteta.

Sen sijaan ulkomaalaisten talvikalastusta eli pilkkimistä rajoitetaan tuntuvasti. Ulkomaiset turistikalastajat eivät enää jatkossa pääse yksin kalaan Finnmarkin sisävesille, käytännössä järville, 15.3.–15.6. eli kolmeen kuukauteen.

Kalastajaruuhkaa ja liikaa liikennettä

Päätöstä ulkomaalaisten talvikalastuksen rajoittamisesta perustellaan Finnmarkin paikallisten asukkaiden etujen turvaamisella.

FeFon mukaan talvikalastuksessa on ollut suosituilla järvillä ongelmia liian suuren kalastajamäärän suhteen. Lisäksi talvikalastuksen suosion mukanaan tuoma runsas motorisoitu liikenne, pysäköiminen, leiriytyminen ja roskaaminen on koettu hankaliksi asioiksi.

Useat paikalliset tahot ovat jo pitkään vaatineet ulkomaalaisten kalastuksen rajoittamista Finnmarkissa.

Vaikka turistien omatoiminen talvikalastus on jatkossa kielletty kolmen kuukauden ajan, paikalliset matkailuyrittäjät saavat edelleen viedä ulkomaisia asiakkaitaan sisävesille kalaan koko talvikauden ajan.

Uuden säännön vaikutusta Finnmarkin matkailuelinkeinolle on vielä vaikea arvioida tarkasti.

Erämaavedet pysyvät kesällä auki

Kevään rajoitusaikaa lukuun ottamatta Finnmarkin laajat sisävesialueet pysyvät jatkossakin auki suomalaisille kalastajille.

Toiveita kaikkea sisävesikalastusta koskevan viiden kilometrin säännön palauttamista perusteltiin sillä, että sääntö olisi turvannut paikallisen väestön kalastusmahdollisuudet heidän perinteisillä pyyntipaikoillaan. FeFolle toiveita viiden kilometrin säännön palauttamisesta oli tullut toistuvasti vuosien aikana.

FeFo pyysi keväällä 2018 lausuntoja viiden kilometrin säännöstä, ja päätös säännön kohtalosta oli alun perin tarkoitus tehdä jo aiemmin tänä vuonna, ei vasta marraskuun lopussa. Sääntö olisi rajoittanut ulkomaalaisten sisävesikalastuksen vyöhykkeelle, joka ulottuu viiden kilometrin päähän yleisistä valtion ja kunnan teistä.

Viiden kilometrin vyöhykkeen ulkopuolella ulkomaalaiset olisivat voineet kalastaa vain erityisluvalla, käytännössä matkanjärjestäjän tai paikallisen kalastajan kanssa.

Suomalaisten suosiossa

Turistikalastuksen teiden lähelle rajaava viiden kilometrin sääntö oli voimassa 1970-luvulta 2000-luvun alkupuolelle. Viiden kilometrin sääntö kumottiin vuonna 2006, jolloin laajat erämaamaiset alueet avautuivat kalastusturisteille esimerkiksi omatoimiseen vaelluskalastukseen.

Finnmark on etenkin suomalaisten suosiossa. FeFon tilaston mukaan vuonna 2017 sisävesikalastusluvan hankki 5 583 ulkomaalaista, joista peräti 5 197 eli 93 prosenttia oli suomalaisia.