Jatkossa Porkkalanniemi näyttäytyy retkeilijöille yhtenäisenä alueena.

Uudistuneessa Porkkalanniemessä on retkeilijöille merkitty ja rakennettu uusia reittejä, lisätty pysäköintialueita ja kohennettu taukopaikkoja sekä rakennettu esteettömiä palveluita.

Noin viiden kilometrin pituinen viitoitettu reitistö yhdistää viisi keittokatosta ja kaksi tulipaikkaa. Paikat palvelevat sekä eväsretkeilijöitä että patikoijia.

Veneilijälle Porkkalanniemeltä löytyy vierasvene- ja retkisatamia sekä luonnonsatamia.

Metsähallituksen projektipäällikön Hanna Ylitalon mukaan Porkkalanniemen reitit ja palvelut on keskitetty jo käytössä olevalle alueelle. Reittejä kulkemalla on mahdollisuus kokea seudun parhaat maisemat ja vaihteleva luonto.

Jatkossa alueella on sekä Porkkalan luonnonsuojelualue että Porkkalanniemellä olevat kuntien ja valtion virkistys- ja luonnonsuojelualueet.

Perustettava Porkkalan luonnonsuojelualue sijaitsee ulkomerellä ja siihen kuuluu laajoja vesialueita, pieniä saaria ja luotoja sekä Träskön saari. Telegrafbergetin alue kuuluu myös suojelualueeseen.

Porkkalanniemellä sijaitsee neljän eri kunnan (Kirkkonummi, Helsinki, Vantaa ja Nurmijärvi) virkistys- ja suojelualueet.

Niemen eteläosa on Kirkkonummen kunnan luonnonsuojelualuetta, idässä oleva Lähteelän alue kuuluu Helsingin kaupungille. Niemen pohjoisosassa oleva Vetokannas on Vantaan virkistysaluetta ja lähellä Tullandetin siltaa sijaitsee Nurmijärven virkistysalue.

Uudistuneella retkeilyalueella siirrytään samalla roskattomaan retkeilyyn.

Porkkalanniemen maastossa olevat jäteastiat on poistettu ja retkeilijän pitää tuoda roskansa alueen pysäköintipaikoilla oleviin sekajätteiden keräysastioihin. Vaihtoehtoisesti roskat voi kuljettaa myös kotiin.

Maaston jäteastiat poistettiin kustannussyistä, ja säästyneet rahat käytetään alueen muuhun hoitoon.

Arvokas luontokohde

Porkkalanniemi on maisemallisesti arvokasta erityisesti laajojen silikaattikallioiden, vanhojen luonnonmetsien, perinnemaisemien ja jylhien kalliorantojensa ansiosta.

Alueella on runsaasti erilaisia elinympäristöjä rannikon korkeista havumetsistä ja rehevistä hakamaista aina ulkosaariston karuille luodoille asti.

Porkkalanniemi on yksi Suomen parhaita lintujen havainnointipaikkoja erityisesti muuttoaikoina, jolloin miljoonien lintujen muuttoreitit ylittävät Porkkalanniemen kärjen ja saaristoalueen.

Alueella on myös lukuisia uhanalaisia lajeja.

Niemeltä löytyy myös paljon kulttuurihistoriallisia kohteita, kuten pronssi- ja rautakautisia hautaraunioita, linnoitustöiden jäänteitä, entisajan merimerkkejä sekä entisten asuinsijojen perustoja pihapiireineen.

Porkkalan edustan merialueelta löytyy tiheämmin hylkyjä kuin mistään muualta Suomesta.

Porkkalanniemi oli ennen Suomen satavuotisjuhlaa ehdolla myös yhdeksi uusista kansallispuistoista. Mikäli alueesta olisi perustettu kansallispuisto, se ei olisi ollut alueen näkökulmasta mitään uutta: Porkkalan (Tärskön) kansallispuisto kuului Suomen ensimmäisiin kansallispuistoihin, jotka perustettiin vuonna 1938.

Kansallispuisto lakkautettiin sen jälkeen, kun alue oli vuokralla Neuvostoliitolla vuosina 1944-1956. Päätöstä perusteltiin sillä, että alueen luontoarvot olivat kärsineet liikaa linnoitustöistä.