Mereen lähtevien lohenpoikasten alasvaellukseen padotuissa joissa etsitään ratkaisuja. Luonnonvarakeskus (Luke) on laatinut pilottisuunnitelman siitä, miten lohenpoikasten vaellus Iijoen viiden vesivoimalan ohi voitaisiin järjestää.

Alasvaellusreittien tarkoituksena on ohjata vaelluspoikaset turvallisesti ja nopeasti voimaloiden ohi.

Alasvaellusreitti koostuu kahdesta osasta: voimalan yläkanavaan sijoitettavasta ohjausaidasta sekä voimalaitoksen yhteyteen sijoitettavasta alasvaellusväylästä. Luken tutkija Panu Orellin mukaan poikasten alasvaelluksen järjestäminen on vähintään yhtä vaikeaa kuin kutukalojen nousun varmistaminen kalateillä.

– Alasvaelluksessa kalatiet eivät yleensä toimi kovin hyvin, joten alasvaellus vaatii omat väylänsä, Orell sanoo.

Tutkimustieto suositusten taustalla

Luke suosittelee Iijoen voimaloiden yläkanavien ohjausratkaisuksi kelluvaa, 2–3 metriä korkeaa ohjausaitaa. Alasvaellusväyliksi on hahmoteltu putkiratkaisuja, joiden alkupäät sijoitettaisiin pääsääntöisesti voimaloiden vanhojen tukinottoaukkojen kohdille.

Suositukset perustuvat tutkimuksiin lohenpoikasten käyttäytymisestä. Iijoen alasvaellusratkaisujen suunnittelun tueksi Luke toteutti 2017 Haapakosken voimalaitoksen yläpuolella lohen vaelluspoikasten käyttäytymistutkimuksen.

Lisäksi Iijoen voimaloiden yläkanavista on laadittu 3d-virtausmallit.

Turbiinit ja vaelluksen hidastuminen ongelmia

Lohenpoikasten alasvaellus rakennetuissa joissa on iso ongelma, jota on viime vuosina tutkittu ahkerasti eri maissa.

Voimalaitospadot lisäävät vaelluspoikasten kuolleisuutta huomattavasti. Suuri kuolleisuus ei johdu pelkästään siitä, että poikasia kuolee ja vammautuu voimaloiden turbiineissa.

– Voimalaitospadot hidastavat poikasten vaellusta, jolloin poikaset joutuvat helpommin petokalojen saaliiksi joessa, Orell sanoo.

Jos alas- ja ylösvaelluksen ongelmat saadaan ratkaistua, Orellin arvion mukaan Iijokeen voisi olla mahdollista palauttaa jonkinlainen lohen luonnonkierto.

Iijoen alasvaellusreittien yleissuunnitelma toteutettiin osana kolmevuotista, EU-rahoitteista Iijoen otva -hanketta. Otva-hankkeen päätavoitteet ovat vesistövision laadinta sekä vaelluskalakantojen palauttamisen ja muiden joen arvoa nostavien toimenpiteiden edistäminen.

Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto, ja Luke on toiminut hankkeen osatoteuttajana.

Lisätietoja Iijoen lohenpoikasten alasvaelluksesta löytyy Luken raportista.