Lohi lisääntyy luontaisesti Iijoen alaosassa. Luonnossa syntyneitä lohenpoikasia löydettiin Iijoen alajuoksulta joen vanhasta luonnonuomasta 1. lokakuuta 2018 tehdyssä sähkökalastuksessa.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusassistentti Mikko Jaukkuri kertoo, että keväällä 2018 kuoriutuneita, syksyn 2017 kudusta peräisin olevia poikasia löytyi noin 40 kappaletta. Kaiken kaikkiaan vanhassa luonnonuomassa sähkökalastettiin neljä koealaa, mutta poikasia löytyi vain yhdeltä koealalta.

Koealat on sähkökalastettu kolmena vuotena, mutta ennen syksyä 2018 lohenpoikasia ei ollut löytynyt.

Uomassa enemmän vettä

Lohet nousevat Iijoen vanhaan uomaan Uiskarin kalatien kautta. Ylemmäs kaloilla ei ole asiaa, koska matka tyssää säännöstelypatoon ja Iijoen alimpaan voimalaitokseen. Voimalaitos on rakennettu vanhan jokiuoman sivuun kanavan päähän.

Iijoen vanhan luonnonuoman kehittämiseksi on menossa viisivuotinen hanke, joka alkoi vuonna 2017. Hankkeessa vanhaan jokiuomaan juoksutetaan aiempaa enemmän vettä. Suurempi vesimäärä mahdollistaa vaelluskalojen nousun jokeen Uiskarin kalatietä pitkin.

Hankkeessa ovat mukana Iin kunta, PVO-Vesivoima ja Etelä- ja Pohjois-Iin jakokunnat.

Vaelluskaloja toivotaan lisää

Etelä-Iin jakokunnan puheenjohtaja Risto Tolonen pitää nyt löydettyjä luonnossa syntyneitä lohenpoikasia erittäin lupaavana alkuna.

– Varmoja merkkejä lohen luontaisesta lisääntymisestä alueella saatiin nopeammin kuin alun perin odotimme, mikä on tietysti mieluinen yllätys, Tolonen sanoo.

Tolonen painottaa sitä, että tarkoituksena on saada Iijoen luonnonuoma lohen lisäksi muiden vaelluskalojen sekä nahkiaisen käyttöön. Tavoitteena on myös saada suuremman vesimäärän juoksutus vanhaan luonnonuomaan jatkuvaksi viisivuotishankkeen jälkeen.

Syyskuun 2018 loppuun mennessä vanhaan luonnonuomaan oli noussut kaloja neljä kertaa edellisvuotta enemmän.