Kuusi valvontakameraa on ollut kesäkuusta 2018 saakka kalastuksenvalvonnan tukena Vantaanjoen Vanhankaupunginkoskella. Kameroista viisi kuvaa koskialuetta, yksi on Helsingin kaupungin neuvonta- ja luvanmyyntipiste Kalastus-infossa, joka sijaitsee kosken länsi- ja itähaaraan jakavassa saaressa.

Maastossa olevat kamerat kattavat sekä kosken länsi- että itähaaran, Helsingin kaupungin kalatalousasiantuntija Jukka Linder kertoo.

Muutaman käyttökuukauden perusteella Linder on tyytyväinen kameroihin. Valvontakamerat antavat Kalastus-infossa työskenteleville, kalastusta valvoville kaupungin työntekijöille kattavan ja reaaliaikaisen kuvan siitä, mitä koskella tapahtuu.

Valvontakameroiden kuvaa voidaan tarvittaessa zoomata lähemmäs valittuja kohteita. Kameroiden tallentamaa kuvaa voidaan myös katsoa jälkikäteen. Kamerat ovat koskella pysyvästi.

Tieto kameroista torjuu salakalastusta

Salakalastus ja kalastussääntöjen rikkominen ovat olleet pitkäaikainen vitsaus Vanhankaupunginkoskella ja sen alla olevassa suvannossa. Molemmat ovat hyvin suosittuja kalastuskohteita.

Kameravalvonnasta ilmoitetaan kylteillä.

Vaikka suurin osa kalastajista kalastaa asiallisesti ja sääntöjä noudattaen, suureen kalastajamäärään mahtuu sekaan myös luvattomia ja sääntöjä rikkovia kalastajia. Kosken ja suvannon houkutteleva kalasto ja helppo saavutettavuus osaltaan vaikuttavat asiaan.

Mielestäni kamerat ja tieto niistä ovat jo vähentäneet salakalastusta. Paitsi että sääntöjä rikkovat kalastajat huomataan nopeasti niin kameroilla on myös ennaltaehkäisevä vaikutus, Linder sanoo.

Kameravalvonnasta ilmoitetaan kosken varrella olevilla kylteillä.