Erittäin uhanalaiseksi luokiteltu ankerias rauhoitetaan Suomessa neljäksi kuukaudeksi. Ankeriasta ei saa kalastaa 1.10.–31.1. välisenä aikana. Päätös rauhoituksesta tehtiin 27.9.2018.

Taustalla on EU-tasolla ankeriaan suojaksi säädetty velvoite, jonka mukaan ankeriaan kaupallinen kalastus tulee kieltää merialueella vähintään kolmen perättäisen kuukauden ajaksi. Suomen kalastuskielto on kuukauden pidempi kuin EU:n vähimmäisvaatimus, ja kalastuskielto koskee myös vapaa-ajan kalastusta ja sisävesissä tapahtuvaa pyyntiä.

Järjestöt ajavat täysrauhoitusta

Huonossa kunnossa olevan ankeriaskannan elvyttäminen vaatii ripeitä toimia. Pelkona on, että kanta menetetään kokonaan.

WWF Suomi ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) pitävät uutta rauhoitusaikaa riittämättömänä ja vaativat lajille ympärivuotista rauhoitusta. SVK vertaa erittäin uhanalaista ankeriasta villiin meritaimenen, järviloheen ja meriharjukseen, jotka on rauhoitettu kokonaan.

Järjestöjen mielestä myös ankeriaan siirtoistutuksista ulkomailta Suomeen pitäisi luopua. Ankeriaanpoikasia ei kannan romahduksen myötä enää luontaisesti saavu Suomen rannikolle aikaisempaan tapaan. Kotimaan vesiin istutettavat poikaset on pyydetty muualta ja tuotu Suomeen.

Istutusten kestävyyttä kritisoidaan

Esimerkiksi tänä vuonna Suomen vesiin istutetut ankeriaat oli pyydetty Severnjoessa Englannissa ja pidetty karanteenissa Ruotsissa. Ankeriaanpoikasia istutettiin tänä vuonna Suomessa yhteensä 81 500 kappaletta.

SVK:n mukaan uhanalaisten villien lasiankeriaiden lennättäminen Keski-Euroopasta istutettavaksi Suomeen harvojen kalastettavaksi sekä myytäväksi kauppoihin ja ravintoloihin ei ole kestävää kalataloutta eikä vastaa nykyisen kalastuslain tavoitteita.

WWF kiinnittää huomiota siihen, että Suomessa ankeriaita istutetaan myös vaellusesteiden taakse, jolloin kyseisistä istutuksista ei ole kannanhoidollista hyötyä lajille.

Vaellusreitit avainasia

Suomen tasolla ankeriaan kohtalo liittyykin yleiseen vaelluskalakysymykseen. Pitkiä matkoja vaeltavalle ankeriaalle vaellusreittien avaaminen esteettömiksi on keskeinen kysymys kalastuksen sääntelyn lisäksi.

Suomessa ankeriaan kaupallinen merkitys on hyvin vähäinen. Ankeriasta pyydetään pääasiassa vapaa-ajankalastuksessa, jossa puolet yhteensä noin 10 000–12 000 kilon vuosisaalista saadaan merialueelta ja puolet sisävesiltä.

Ankeriaan kaupallista kalastusta ei sisävesillä ole juuri lainkaan, ja merialueella kaupallisen kalastuksen saalis on viime vuosina ollut vain noin tuhat kiloa vuodessa.

Suomessa saaliiksi saadut ankeriaat ovat lähes kaikki peräisin istutuksista.