Itämeren kampela (Platichthys solemdali) on ensimmäinen kotoperäinen Itämerestä kuvattu kalalaji. Helsingin yliopisto kertoi uuden lajin tunnistamisesta ja nimeämisestä tiedotteessaan 11.7.2018.

Lajia ei ole tunnistettu aiemmin, koska se näyttää aivan samalta kuin toinen Itämeressä esiintyvä kampelalaji eli niin kutsuttu tavallinen kampela.

– Lajien erottaminen kalojen ulkoisia merkkejä katsomalla on käytännössä mahdotonta, professori Juha Merilä Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta kertoo.

Kampelan saava kalastuksenharrastaja ei siis osaa sanoa, kumpi laji saaliiksi tuli. Itämeren kampela ja tavallinen kampela voidaan nykyisellään erottaa toisistaan vain geneettisin menetelmin tai tutkimalla kalojen munia tai siittiösoluja.

Eroja löytyy mätimunien ominaisuuksista ja lajien lisääntymispaikoista.

– Itämeren kampelan munat painuvat pohjaan, kampelan munat taas kelluvat, ja lajit kutevat eri alueille, Merilä sanoo.

Merkitystä kalastuksen suhteen

Nyt tunnistettu Itämeren kampela on tavallista kampelaa yleisempi Suomenlahdella. Kampelan esiintyminen painottuu eteläiselle Itämerelle. Merilän mukaan vielä 1970-luvulla tavallista kampelaa oli Suomenlahdella nykyistä enemmän.

Vaikka lajeja on vaikea erottaa toisistaan, uuden lajin kuvaaminen on tärkeää kampeloiden kalastuksen sääntelyn suhteen. Kampelan nykyinen kaupallinen kalastus Itämeressä voi perustua vääriin olettamuksiin, koska kaksi kalalajia on tähän saakka virheellisesti käsitetty yhdeksi lajiksi.

Kalastuspaine on siis kohdistunut molempiin kampelalajeihin. On mahdollista, että joissain paikoissa kalastus verottaa liikaa toisen lajin kantaa.

Lajien erottaminen on tärkeää kalojen kanta-arvioiden ja kalakantojen hoito- ja suojelupäätösten kannalta.

Harvinainen tapaus

Uuden kotoperäisen eläin- tai kasvilajin löytyminen on harvinaista herkkua pienessä ja nuoressa Itämeressä. Kun kalojen lisäksi huomioidaan muutkin eliöt ja kasvit, Itämeren kampela on vasta toinen kuvattu kotoperäinen laji Itämerelle.

Lajin tieteellinen nimi Platichthys solemdali on omistettu tutkija Per Solemdalille (1941–2016). Solemdal tutki ensimmäisenä Itämeren kampelan mätimunien ja siittiösolujen ominaisuuksia sekä meren suolaisuuden vaikutusta niihin.