Suomalaisten kalastajien suosiman Finnmarkin eli Ruijan sisävesikalastus säilyy toistaiseksi ennallaan. Lähes kaikkia Finnmarkin sisävesiä hallinnoiva Finnmarkseiendommen (FeFo) on lykännyt viiden kilometrin sääntöä koskevan päätöksen tekemistä.

FeFo pyysi keväällä 2018 lausuntoja ulkomaalaisten sisävesikalastusta Finnmarkissa huomattavasti rajoittavasta viiden kilometrin säännöstä.

Lausuntoaika jatkui alun perin 1. toukokuuta saakka, ja FeFon oli tarkoitus tehdä päätös säännön palauttamisesta tai palauttamatta jättämisestä 26. kesäkuuta 2018.

Päätöksen tekeminen kuitenkin siirtyi syksyyn. FeFon mukaan syynä on se, että joidenkin lausunnonantajien kohdalla lausuntoaikaa jatkettiin alkuperäisestä.

Päätös mahdollisesti syyskuussa

Uusimpien tietojen mukaan säännön kohtalosta päätetään aikaisintaan 17. syyskuuta 2018. Suomalaisten kalastus Finnmarkissa jatkuu siis entisellään kesän 2018.

Viiden kilometrin säännön mahdollista palauttamista perustellaan paikallisen väestön kalastusmahdollisuuksien turvaamisella heidän perinteisillä pyyntipaikoillaan. FeFolle toiveita viiden kilometrin säännön palauttamisesta on tullut toistuvasti.

Sääntö rajoittaisi ulkomaalaisten kalastuksen vyöhykkeelle, joka ulottuu viiden kilometrin päähän yleisistä valtion ja kunnan teistä. Vyöhykkeen ulkopuolella ulkomaalaiset voisivat kalastaa vain erityisluvalla, käytännössä matkanjärjestäjän tai paikallisen kalastajan kanssa.

Turistikalastuksen teiden lähelle rajaava sääntö oli voimassa 1970-luvulta 2000-luvun alkupuolelle. Viiden kilometrin sääntö kumottiin vuonna 2006, jolloin laajat erämaamaiset alueet avautuivat kalastusturisteille esimerkiksi omatoimiseen vaelluskalastukseen.

Jos FeFon pöydällä oleva sääntöehdotus hyväksytään, ulkomaisten kalastajien tilanne palautuu samanlaiseksi kuin vanhan säännön aikana.