Luonnonvarakeskuksen mukaan tiedot sekä saalismääristä ja tyhjänpyytämisestä ovat yhtä tärkeitä ja ne vaikuttavat merkittävästi lopullisen saalistilaston luotettavuuteen.

Kalastusmatkailijat voivat tehdä saalisilmoituksen lupakohtaisesti internet-pohjaisen järjestelmän kautta kunkin luvan päättymisen jälkeen.

Kalastaja saa luvan päätyttyä sähköpostiinsa linkin, jota kautta kalastus- ja saalisilmoitus annetaan.

Kalastus- ja saalistilastot ovat Luonnonvarakeskuksen mukaan tärkeä osa Tenojoen lohikantojen tilan seurantaa.

Yhdessä muiden seurantatietojen (muun muassa nousulohien laskennat) kanssa ne mahdollistavat lohen kutukantojen tilan arvioinnin vesistön eri osissa.

Suomen puolella Tenojoen kalastus- ja saalistilastoinnista vastaa Luonnonvarakeskus (Luke). Tutkimustietoja hyödynnetään Tenon lohikantojen hoidossa ja kalastuksen säätelytarpeiden arvioinnissa.

Seuraa lohisaaliita verkosta

Tenojoen kalastuskausi on käynnistynyt kalastusmatkailijoiden osalta 10. kesäkuuta.

Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilla voi seurata Tenon Suomen puolen kalastusmatkailijoiden ilmoittamia lohisaaliita. Saalisseuranta päivittyy jatkuvasti aina kalastuskauden loppuun asti.

Verkkopalvelussa on nähtävissä Tenojoen kalastusmatkailijoiden ilmoittamat lohisaaliit viikkokohtaisesti eri painoluokkiin jaoteltuna.

Lisäksi sivuilta löytyy tietoa lohisaaliin jakautumisesta eri kalastusalueille: Nuorgamiin, Vetsikkoon, Utsjoelle ja Outakoskelle.

Sivuston kautta voi seurata esimerkiksi yli 20-kiloisten suurlohien saalismäärien kehittymistä tai alle kolmekiloisten pikkulohien määrän suhdetta isompiin lohiin.

Saalisseuranta löytyy täältä!

Kuva: Risto Varhe [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons