Monelle suomalaiselle meritaimenta rannalta kalastavalle Ahvenanmaa on ollut syys- ja talvikauden kohde. Syynä on ollut rantakalastuskielto, joka on estänyt kalastuksen Ahvenanmaalla suurelta osaa kevätkautta. Rantakalastuskielto on astunut voimaan 15. huhtikuuta ja jatkunut 15. kesäkuuta saakka.

Nyt tilanteeseen on saatu osittainen muutos, kun Hammarudda-kortin lupa-alueeseen kuuluville Kungsön ja Hammarudda gårdin alueille on myönnetty lupa rantakalastuskiellosta poikkeamiseen.  Maarianhaminan länsipuolella sijaitsevat, poikkeusluvan saaneet alueet kattavat merkittävän osan Hammarudda-kortin lupa-alueesta.

Poikkeuslupa on voimassa vuoteen 2020 saakka, ja tavoitteena on kalastusmatkailun ja urheilukalastuksen kehittäminen kyseisellä alueella.

Kungsön ja Hammarudda gårdin poikkeuslupa koskee vain Ahvenanmaan pääsaaren rantaa. Kyseisen alueen muilla saarilla rantakalastuskielto on edelleen voimassa. Kalastajia myös kehotetaan liikkumaan rantaviivaa pitkin, jotta maalla pesivien merilintujen pesintä ei häiriytyisi.