Kalastuspaine on tunnetuilla kutualueilla ajoittain kova..

Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön mukaan viime vuosina osa aktiivisista hauenkalastajista on päättänyt jättää erityisesti suosituimmat kutulahdet sekä fladat rauhaan.

Kalastuskausi aloitetaan vasta, kun kutu on pääosin ohi.

– Hauen merkitys niin vapaa-ajankalastajien kuin kalastusoppaidenkin toiminnan kannalta on erittäin suuri, joten tällaisten omaehtoisten rajoitusten käyttöön otto on suositeltavaa, SVK kertoo tiedotteessaan.

SVK.n mukaan maltti olisi talven aikana kertyneitä kalastuspaineita purkaessakin hyvä muistaa. Erityisesti emokalojen vapauttaminen on tärkeää.

Seitsemän asteen raja?

Raa’an perinteisen yleistyksen mukaan hauen kutu käynnistyy, kun veden lämpötila lähestyy seitsemää astetta.

– Eteläisten merialueiden osalta voidaan karkeasti sanoa kudun käynnistyvän huhtikuun loppupuolella, ja pääjoukkojen kutu on yleensä ohi ennen toukokuun puoliväliä.

Erityisesti Pohjanlahden rannikolla hauet nousevat puroja pitkin fladoihin ja kluuvijärviin kudulle.