Tenolle yli 300 luvan lisäkiintiö alle 16-vuotiaille

Maa- ja metsätalousministeriö ja Norjan ilmasto- ja ympäristöministeirö ovat sopineet ensimmäistä kertaa poikkeuksista Tenon kalastussääntöön vuodelle 2018. Tenolle tulee muun muassa yli 300 luvan lisäkiintiö alle 16-vuotiaille. Kalastusaikoihin muutoksia ei kuitenkaan tule.

Tenojoen kalastussopimukseen kuuluu samankaltainen joustomahdollisuus kalastussäännön määräyksiin kuin mitä on sovellettu Ruotsin kanssa Tornionjoella jo useita vuosia.

Edellytyksenä kalastussääntöön tehtäviin poikkeuksiin on kalakantojen riittävän hyvä tila poikkeusten kannalta.

Suomalais-norjalainen Tenon lohikantojen tutkimusryhmän arvioi lohikantojen tilaa, eikä siinä havaittu suuria muutoksia vuonna 2017.

Lohikantojen heikentynyt tila oli maa- ja metsätalousministeriön tiedotteen mukaan otettava edelleen huomioon kalastusmääräyksissä.

– Kalastussääntöön oli mahdollista tehdä vain teknisluonteisia parannuksia, joilla ei arvioida olevan vaikutusta lohikantojen tilaan.

Esimerkiksi kalastusaikojen muutoksia ei tässä tilanteessa nähty mahdollisiksi.

Lasten kalastuslupa tarpeellinen

Useimmat muutosehdotukset saatiin pöytäkirjaan Suomen aloitteesta.

Valmistelussa lasten kalastuslupa nähtiin hyvänä ja tarpeellisena uudistuksena, mutta sen sisältöä olisi haluttu laajentaa useissa lausunnoissa.

Vastaavasti jokisuualueiden rauhoitusalueiden muutokset nähtiin oikean suuntaisina Näihin määräyksiin olisi haluttu vielä voimakkaampia muutoksia, mutta ne eivät olleet neuvotteluissa mahdollisia.

Jokisuukalastuksen rauhoitusalueista sovittiin, että tarpeelliset määräykset tarkastetaan jokisuu kerrallaan ennen kalastuskautta 2019.

Vuotta 2018 koskevat tarkennukset:

  • Alle 16-vuotiaille lapsille varataan 330 luvan lisäkiintiö aikuisen luvan yhteyteen. Näitä lupia on mahdollista lunastaa yksi kappale aikuisten lupaa kohti ja niillä saa kalastaa aikuisen seurassa. Aikuisen luvan haltija vastaa myös lapsiluvan saalisilmoituksesta. Lapsiluvat eivät kuluta varsinaista kalastuslupakiintiötä.
  • Jokisuiden kalastuskieltoalueita lyhennetään ylävirran puolelta 50 metriin ja sallitaan kalastus vastarannalta sekä kieltoalueen ohittaminen jokisuun vastarannan läheisyydestä (alle 10 m) ripeästi veneellä vieheet pyynnissä.
  • Norjalla on mahdollisuus siirtää kahden ylimmän kalastusvyöhykkeen rantakalastuslupia enintään 600 kappaletta myytäväksi kolmelle alempana vesistössä sijaitsevalle Norjan kalastusvyöhykkeelle, mikä parantaa lupien saatavuutta myös suomalaisten kalastajien suosimilla alueilla.
  • Veneestä kalastettaessa kaikilla niillä, jotka osallistuvat kalastukseen, myös soutajalla, on oltava kalastuslupa.
  • Lohipatojen patojohteissa saa käyttää samaa materiaalia kuin edelliskaudella.  Paksumpihavasmateriaali tulee käyttöön vuonna 2019.
  • Paikkakuntalaisen vapakalastusluvalla ja yleisellä paikkakuntalaisluvalla kalastavien henkilöiden on toimitettava saalisraportti syyskuun alkuun mennessä ja kalastuskauden kuluessa tapahtuva raportointi tehdään mahdolliseksi.
  • Mahdollisuutta myöntää hakemuksesta poikkeuslupia tieteellistä tutkimusta varten koskevaa pykälää muotoiltiin yleisemmäksi.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan kalastussääntöön tehtyjä poikkeusehdotuksia käsiteltiin useissa eri yhteyksissä syksyn aikana.

Niitä arvioitiin lisäksi Suomen ja Norjan välisessä Tenon lohikantojen hoitotyöryhmässä, jonka työskentelyyn osallistuivat myös Tenon kalastusoikeuden haltijoiden edustajat sekä Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus.

Hoitotyöryhmä teki esityksen poikkeamistarpeista ministeriöiden väliselle kokoukselle helmikuun alussa.

Saamelaiskäräjien kanssa on neuvoteltu kalastussäännön poikkeamistarpeista saamelaiskäräjälain mukaisesti kolmesti prosessin eri vaiheissa.

Kalastusmääräyksistä neuvotellaan jatkossakin vuosittain, jotta ne pysyisivät ajan tasalla suhteessa kalakantojen tilaan.

Määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön valtioneuvoston asetuksella ja otetaan huomioon asetuksessa, jolla määrätään Tenon kalastuslupien hinnat ja muita kalastuslupien ehtoja.

Kuva: Risto Varhe [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

(Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 29. maaliskuuta 2018)

Keskustelu

Pääset kommentoimaan juttua kun olet kirjautunut.

Vastaa

×

Kirjauduit palveluun rekisteröityneenä käyttäjänä. Voit osallistua keskusteluihin ja lukea palvelun maksuttoman sisällön. Tilaamalla saat käyttöösi koko digipalvelun.

HUOM! Jos sinulla on voimassa oleva Erän tilaus, kirjaudu Otavamedia-tilin tunnuksilla. Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.

Voit myös tilata palvelun käyttöösi tästä.


Siirry tästä Erän Kalakeli-sovellukseen: WWW | Android | iOS