Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) muistuttaa, että uusittu kalastusasetus kieltää kaiken harjuksen kalastuksen sisävesissä huhti- ja toukokuussa lähes koko maassa.

Harjusta voi kalastaa myös sisävesissä keväällä, mutta vain leveyspiirin 67 pohjoispuolella. Laillisille pelipaikoille pääsee ,kun matkustaa Pelkosenniemen korkeudelle tai pohjoisemmaksi.

Leveyspiiri asettuu suurin piirtein linjalle, joka alkaa Pellon Naamijoelta ja päättyy Sallan Kotalaan.

Meressä harjus on rauhoitettu ympäri vuoden.

Harjuksen keväinen kutuaika poikkeaa muista Suomen lohikaloista. Eteläisten sisävesien kevätrauhoitus pyrkii turvaamaan lisääntymisrauhan paikoin heikoille harjuskannoille.

Lajia tavataan virtavesien lisäksi useissa järvissä sekä meressä Pohjanlahdella. Merikutuinen harjus on äärimmäisen uhanalainen ja siten rauhoitettu kalastukselta ympäri vuoden.

Helposti tunnistettava kala

Harjus on helppo tunnistaa purjemaisesta selkäevästä, jollaista ei ole muilla Suomen lohikaloilla.

Yleisväritykseltään hopeisella ja tummaselkäisellä harjuksella on lisäksi lohikaloille tyypillinen rasvaevä, joka sijaitsee selkäevän ja pyrstön välillä.

Pyyntimittojen vastainen tai rauhoitusaikana saaliiksi saatu harjus tulee kalastuslain mukaan aina laskea takaisin veteen.

Harjuksen pyyntimitta on leveyspiirin 67 pohjoispuolella 30 ja eteläpuolella 35 senttiä.

SVK toivoo, että kalan käsittelyyn kiinnitettäisiin erityistä huomiota siinä vaiheessa, kun sitä vapautetaan.

– Vapautettava kala tulee pyrkiä irrottamaan pyydyksestä nopeasti ja kalan puristamista on vältettävä. Kalaan tulisi aina koskea märin käsin, jotta suojaavaa limakerrosta ei vaurioiteta.

Ohjeet kalan vapauttamisesta voi tarkistaa SVK:n verkkosivuilta.

(Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön tiedote 28. maaliskuuta 2018)