Erävalvontatapahtumia Metsähallituksella oli vuonna 2017 yhteensä 10 791 kappaletta, joista varsinaisia lupiin ja laillisuuteen liittyviä tarkastuksia oli 9 525.

Rikkeitä löytyi 930 tapauksessa eli noin kymmenessä prosentissa tarkastuksista. Rikkeiden määrä suhteessa tarkastusten kokonaismäärään laski hieman vuodesta 2016.

Kaikista havaituista rikkeistä hieman yli puolet koski kalastusta. Se on paljon, koska kalastukseen liittyviä tarkastuksia oli reilu 3 000 eli kolmasosa kokonaismäärästä.

– Suuri osa kalastuksen valvonnassa kohdattavista rikkeistä liittyy pyydysten puutteelliseen merkitsemiseen, eli yhteystiedot tai lupamerkit puuttuvat tai pyydysmerkit eivät ole lainmukaiset, ylitarkastaja Juha Ahonen Metsähallituksen erävalvonnasta kertoo.

– Aktiivisella valvonnalla ja tiedottamisella on saatu kuitenkin vaikutettua siihen, että pyydysmerkinnät ovat aiempaa useammin asianmukaiset ja kalastonhoitomaksut sekä kohdekohtaiset luvat ovat kunnossa.

Metsästykseen liittyviä tarkastuksia oli noin viidesosa mutta rikkeistä metsästykseen liittyi vain alle seitsemän prosenttia. Maastoliikenteeseen liittyviä rikkeitä oli viidesosa kaikista rikkeistä.

Viranomaisten yhteistyö kehittyy

Metsähallitus kertoo erävalvontansa laadun ja tehokkuuden parantuneen vuonna 2017. Merkittävä syy on erätarkastajien saaminen mukaan poliisin kenttäjärjestelmään eli POKEen. Järjestelmässä olevan karttasovelluksen avulla poliisi ja rajavartiosto näkevät erätarkastajien sijaintitiedot, minkä ansiosta partiot voivat kertoa heidän tietoonsa tulleet erävalvontaan liittyvät tehtävät lähimmälle tarkastajalle.

Tulevaisuudessa myös Metsähallituksen erätarkastajien on tarkoitus nähdä järjestelmästä itseään lähimpänä olevat muiden viranomaisten yksiköt. Se parantaa erävalvonnan tilannekuvaa, ja erilaisiin ilmoituksiin voidaan reagoida nopeammin. Lisäksi sijaintitietojen näkeminen parantaa yleensä yksin työskentelevien erätarkastajien työturvallisuutta.

– Erätarkastajien työ on pääosin ennalta estävää, eli ihmisten kanssa keskustelua sekä neuvontaa ja opastusta, Ahonen sanoo.

Kuva: JIP (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons