Lintudirektiivissä kielletään luonnonvaraisten lintujen tappaminen.

Direktiivi sallii joidenkin lajien, kuten haahkojen (Somateria mollissima) metsästyksen, kunhan metsästys ei tapahdu pesimä- ja kevätmuuttokausien aikana tai perusteet poikkeuksen myöntämiselle metsästyskiellosta täyttyvät.

Toimivaltaiset viranomaiset sallivat edelleen Ahvenanmaan maakunnassa harjoitettavan uroshaahkojen kevätmetsästyksen.

Lintudirektiivissä kielletään muuttolintujen metsästys pesimisaikana ja lisääntymis- ja poikastenkasvatusvaiheissa. Tästä säännöstä voidaan myöntää poikkeuksia, mikäli tietyt perusteet täyttyvät. Euroopan komission mukaan nämä perusteet eivät kuitenkaan täyty Suomessa.

Komission mielestä Suomen haahkapopulaatio ei ole tyydyttävällä tasolla.

– Tuoreimpien populaatioarviointien mukaan populaatio pienenee jatkuvasti sekä EU:ssa että Suomessa. Lisäksi metsästyskiintiö ylittää sallitun määrän, joka vastaa prosenttia haahkojen vuosittaisesta kuolleisuudesta Ahvenanmaan maakunnassa, Euroopan komissio kertoo tiedotteessaan.

Joulukuussa 2005 tuomioistuin päätti, että Suomi ei noudattanut lintudirektiivin mukaisia velvoitteitaan uroshaahkojen kevätmetsästyksen vuoksi. Tämä koski myös Ahvenanmaalla esiintyviä lajeja.

Tuomitut käytännöt lopetettiin, mutta ne aloitettiin Ahvenanmaalla uudestaan vuonna 2011. Tämän vuoksi komissio käynnisti tätä koskevat rikkomusmenettelyt marraskuussa 2012.

Joulukuussa 2016 komissio lähetti perustellun lausunnon, jossa se kehotti Suomea lopettamaan Ahvenanmaan maakunnassa harjoitettavan uroshaahkojen kevätmetsästyksen.

Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaiset viranomaiset päättivät huhtikuussa 2017 kuitenkin käynnistää uuden kevätmetsästyskauden uroshaahkoille.

Kuva: Arnstein Rønning (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

(Euroopan komission Suomen edustuston tiedote 8. maaliskuuta 2018)