Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön SM-pilkkisäännöissä oli aiemmin kalan tappamisesta vain suositus.

Epäselvyyksien välttämiseiksi SVK päivitti pilkkisääntöjään, joten tulevissa SM-pilkkikisoissa saalis on tapettava välittömästi. SKV:n tiedotteen mukaan sääntöä tullaan myös valvomaan ohjeiden mukaisesti.

SVK:n mukaan kalojen välitön tappaminen tullaan saattamaan voimaan muissakin soveltuvissa SM-kilpailuissa. Mikäli soveltuvaa mallia löydy, järjestö harkitsee sellaisista kilpailuista luopumista.

– SVK toimii strategiansa mukaisesti vastuullisesti ja ottaa huomioon erityisesti kalastukseen liittyvät eettiset kysymykset, tiedotteessa muistutetaan.

Keskusjärjestön mukaan pilkkimistä harrasti vuonna 2017 yli 500 000 kalastajaa, joille SVK:n ohjeistus on myös hyvä muistutus saaliin käsittelystä: laadukasta kalaa ruokapöytään saa, kun kala käsitellään oikein.

Käsittely alkaa jo siinä vaiheessa, kun kala nousee avannosta. Sen jälkeen kannattaa toimia SVK:n mukaan seuraavasti :

1. Tapa saaliiksi otettava kala välittömästi napakalla iskulla aivojen kohdalle. Kalalla aivot sijaitsevat hieman silmien tasalta taaksepäin.

2. Kalan voi tappaa myös esimerkiksi vääntämällä siltä nopeasti niskat nurin.

3. Verestä tapettu kala viivyttelemättä. Verestäminen tehdään pistämällä veitsellä sivulta kalan kurkkuun niin, että valtimo katkeaa.

4. Kalan kurkkua ei tarvitse katkaista. Pisto riittää ja sydän pumppaa veret lihaksistosta ulos (kalojen verestystä ei edellytetä SM-kilpailuissa).

5. Älä laske pilkkikaloja jäälle, koska lumi tukkii pistokohdan, eikä veri pääse valumaan ulos.

6. Laita kalat valumaan saalislaatikkoon tai -pussiin. Muista välillä huuhdella valunut veri ja limat pois pilkkiavannossa.

7. Kevätjäillä ja lämpimällä ilmalla kalat voi laskea verestymään jäälle syntyneisiin vesilammikoihin, koska vesi tehostaa veren ulostuloa.

8. Saaliin tappaminen ja verestys pilkkijäillä riittävät. Perkaamisen voi talvella jättää kotikeittiöön.

(Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön tiedote 27. helmikuuta 2018)