Projektin tavoitteena on palauttaa peurat Pohjanmaalle ja Pirkanmaalle.

Lauhanvuoren kansallispuistoon kesän aikana rakennettuun totutustarhaan saatiin ensimmäiset asukkaat keskiviikkona.

Aitaukseen siirrettiin neljä eläintarhoissa syntynyttä metsäpeuranaarasta eli -vaadinta sekä yhden vaatimen viime keväänä syntynyt vasa.

Metsäpeurat saavat seurakseen Kainuusta pyydystettäviä villejä yksilöitä myöhemmin tänä syksynä.

Kun eläimet ovat kotiutuneet Lauhanvuoreen, siirretään metsäpeuroja myös Seitsemisen totutustarhaan Pirkanmaalle.

Totutustarhojen yksilöt tulevat näyttelemään keskeistä osaa metsäpeuran palauttamisessa sen entisille asuinsijoille läntiseen Suomeen.

Tulevina vuosina luontoon vapautetaan totutustarhassa syntyneitä, alueeseen leimautuneita nuoria yksilöitä.

Mikäli kaikki sujuu suunnitellusti, päästään ensimmäiset metsäpeurat vapauttamaan kansallispuistoihin vuoden 2019 aikana.

Palautusistutukset ovat osa viime syksynä alkanutta, Metsähallituksen Eräpalvelujen koordinoimaa EU-rahoitteista metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanketta MetsäpeuraLIFE.

Lisätietoja sekä hankkeesta että metsäpeurojen siirroista löytyy osoitteesta www.suomenpeura.fi. Metsäpeurojen kuulumisia voi seurata myös Facebookissa (Metsäpeura – Forest reindeer).

(Metsähallituksen tiedote 3. marraskuuta 2017)