Saanan luoteisrinteen huonokuntoiset portaat joudutaan turvallisuussyistä purkamaan. Purku-urakka aloitetaan mahdollisimman pian.

Lähes puolen kilometrin pituiset portaat on rakennettu 2000-luvun alussa, ja niitä on korjattu vuosien varrella useaan otteeseen. Nykyisiä portaita aiemmin Saanalle on kiivetty pelkkää polkua pitkin.

Saana on Lapin merkittävimpiä käyntikohteita, ja sellaisena se halutaan pitää jatkossakin. Metsähallituksen Luontopalvelut on suunnitellut uusia portaita ja tunturin alarinteen polun kestävöintiä.

Polun kestävöinti ja uudet portaat maksaisivat noin 130 000 – 150 000 euroa. Uusille portaille on etsitty rahoitusta jo pitkään, ja työtä jatketaan.

Työläämpi kiivetä

Portaiden purkamisesta huolimatta Saanalle pääsee yhä kiipeämään, mutta toki aiempaa työläämmin.

Tosin iso osa Saanalle kiipeävistä ei ole käyttänyt aiemminkaan tarjolla olevia portaita, vaan kävellyt niiden vieressä.

Mallan pysäköintialueelta lähtien Saanalle kulkeva alarinteen polku on kunnossa ja märkiin paikkoihin rakennetaan tarvittava pitkospuuosuus purkutyön yhteydessä, niin että herkimmillä kohdilla alueen kasvillisuus ei vaarannu.

Mallan P alueelta matkaa Saanalle tulee vain 200 metriä lisää enemmän käytettyyn ja tällä hetkellä huonokuntoisempaan reittiin verrattuna.

Saanalle tehdään vuosittain noin 20 000 käyntiä. Pohjoisen olosuhteet ja runsas käyttö kuluttavat vääjäämättä puiset rakenteet uusimiskuntoon 10-15 vuodessa.

Ilman kävijöiden kulkua ohjaavia pitkoksia ja portaita polut saattavat levitä herkässä tunturimaisemassa ja alarinteen lehtometsässä.

Saanalle kiipeäjien toivotaan pysyttelevän olemassa olevilla poluilla.

(Metsähallituksen tiedote 20. heinäkuuta 2017)