Erämaa tarkoitti ensin omaa kotia, elinpiiriä tai sukumaata. Sitten se rajattiin asutun maan ulkopuolelle, erilliseksi eräalueeksi.

Nyt erämaa voi tarkoittaa mitä tahansa metsäistä piipahtamiskohdetta.

Kun murretutkija, suomen kielen professori ja akateemikko Martti Rapola määritteli erämaa-sanalle merkityksiä, hän erotti neljä vaihtoehtoa.

Rapolan mukaan erämaa voi olla asumaton tai autio seutu, metsäinen seutu tai korpi, kaukana ihmisasunnoista ja etäällä sijaitseva seutu tai viljelemätön, luonnontilainen alue.

Tuntsan erämaa-alue perustettiin vuonna 1997 Sallan ja Savukosken alueelle vuonna 1991 säädetyn erämaalain pohjalta.

Erämaalaissa ei erityisesti määritellä sanaa ”erämaa”, vaan ne perustettiin ”alueiden erämaaluonteen säilyttämiseksi, saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkeinojen turvaamiseksi sekä luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehittämiseksi”.

Artikkeli ”Rakkaalla korvella on monta nimeä – Erämaa, autiomaa, salomaa, willilä” ilmestyi Erän numerossa 6/2017