Rapala VMC Oyj:n ja Normark Suomi Oy:n yhteisesti perustaman Rapala Rahaston tarkoituksena on tukea toimintaa puhtaampien kalavesien saavuttamiseksi ja luonnonpoikastuotannon turvaamiseksi.

Rapala Rahasto järjestää kerran vuodessa avoimen hakumenettelyn, jonka perusteella rahallista tukea tai kalastusvälinelahjoituksia voivat hakea mitkä tahot tahansa.

Kaikki hakemukset käsitellään asiantuntijaraadissa, joka valitsee niistä  parhaiten Rapala Rahaston toimintaperiaatteita vastaavat hankkeet.

Tukea rahasto jakaa käytännössä mahdollisimman laajasti eri tahoille.

Keskenään samansuuntaisista hakemuksista valitaan ne, joilla on erityisen innostavaa ja kestävän kehityksen mukaisia asenteita muokkaavaa merkitystä lähinnä paikallistasolla.

Rahaston avustukset ja välinelahjoitukset vuodelle 2017 jakaantuivat seuraavasti:

Raha-avustukset

 1. Lestijärven osakaskunta: Lehtosenjoen kunnostushankkeeseen, joka toteutetaan yläkoululaisille järjestettävällä leirillä.
 2. Saimaan lohikalojen ystävät: Savonrannan Vuokalan Myllykosken vesistön kunnostamiseen taimenen kutupaikkojen turvaamiseksi.
 3. Vetelin Räyringin osakaskunta: purokunnostuksiin luonnonkudun turvaamiseksi.
 4. Suomenselän Koskikalastajat: taimenjokikunnostuksiin ja niihin liittyvän perhetapahtuman järjestämiseen.
 5. Kalevalan Taimen, Kuhmon Perhokalastajat ja Korpisalmi I osakaskunta: sähkökoekalastuksen aloittamiseen kuhmolaisissa jokikohteissa.
 6. Kuoringan kalaveden osakaskunta: Kuorinkajärven suojeluun liittyvään kosteikkohankkeeseen.
 7. Lohijokitiimi: merilohien ylisiirtoihin voimalaitosten yläpuolelle Kemijoen vesistössä.
 8. Suomen Kalastusmuseoyhdistys: kotimaiseen viehetuotantoon liittyvän historiallisen esine- ja valokuva-aineiston digitointiin tarvittavan välineistön hankintaan.
 9. Concrete Reasons: vaelluskalojen elämään liittyvän elokuvan tuotannon tukemiseen.
 10. Sanna Koljonen: kymmenosaisen vaelluskaloja käsittelevän LohiRadio-ohjelman tuottamiseen.
 11. Karjalan Kalamiehet: Kesälahden nuorten kalakerhon kesäleirin järjestämiseen.
 12. Pieksämäen seudun 4H-yhdistys: lasten kalastuskerhon luontopainotteisen kalastusopetuksen toteuttamiseen.
 13. Sallan kunnan nuorten työpaja: nuorten oman kalaprojektin toteuttamiseen Käsmäjoella.
 14. Savonrannan Urheilukalastajat: nuorten kalastusleirin järjestämiseen.
 15. Hangon Kalamiehet: ahvenen kututurojen asettamisesta koituviin kuljetus- ja tekokustannuksiin.

Raha-avustusten määrä vaihteli 200-2000 euron välillä.

Tuote- ja välinelahjoitukset

 1. Ankkapurhan kulttuurisäätiö/Nuorisokeskus Anjala: nuorisotyön kalastusohjelmatarjontaan.
 2. Heinolan vetouistelijat: palkinnoiksi lasten onkikilpailuihin
 3. Karhulan Virkistyskalastajat: palkinnoiksi lasten onkikilpailuihin
 4. Kymenlaakson Kala-Kotkat: lasten ja nuorten kalastusopetukseen.
 5. Lappeenrannan Urheilukalastajat: nuorten kalastusopetukseen.
 6. Längelmäveden uistelijat: koko perheen onkitapahtumaan.
 7. Pielaveden 4H-yhdistys: lasten ja nuorten kalastusleirin järjestämiseen.
 8. Pornaisten nuorten kalastusseura: veneprojektiin.
 9. Punkaharjun Kalaveikot: nuorten kalastusleirille.
 10. Pöytyä-Oripää 4H-yhdistys / Luontokapinetti: lasten ja nuorten luontokasvatukseen.
 11. Somervaaran Eränkävijät: peruskoulun erikoisluokkien oppilaille.
 12. Tammelan Kalastusseura: lasten ja nuorten kalastusopastukseen.
 13. Vilppulassa vammais-, vanhus- ja muille erityisryhmille järjestettävän kalastustapahtuman tukemiseen.

Tuote- ja välinelahjoitukset sisältävät muun muassa uistinlajitelmia, heitto- ja pilkkisettejä, onkivapoja ja palkinnoiksi sopivia esineitä.

Rapala Rahasto lupasi lisäksi merkittävää tukea lappeenrantalaiselle Sammonlahden koululle ”Kestävää kalastusta kimpassa” -hankkeiden toteuttamiseen kouluopetuksessa. Rahasto jatkaa myös vantaalaisen Mikkolan koulun kalastuskurssien tukemista.

Lisätietoa Rapala Rahaston toiminnasta ja hakumenettelystä

Kuva: Fanny Schertzer (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons